Gymnasieelever designade och byggde Sunderbyns nya busskur

Nu är den senaste busskuren som designats och byggts av elever vid Luleå gymnasieskola på plats vid hållplatsen Folkhögskolevägen i Södra Sunderbyn. Busskuren har utformats och byggts på uppdrag av Luleå Lokaltrafik (LLT) och stadsbyggnadsförvaltningen.

Eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet och Teknikprogrammet, Luleå gymnasieskola har getts uppdraget för att det finns ett behov av att rusta upp och modernisera de träbusskurer som finns vid flera av busshållplatserna i Luleå. Tanken är att samarbetet ska pågå under flera år .

Kråkboet som nu finns på hållplatsen Folkhögskolevägen i Södra Sunderbyn.

Den utvalda kuren röstades fram av en jury bestående av lärare på Byggprogrammet, representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och LLT. Kuren valdes ut utifrån faktorer som byggbarhet, drift och underhåll, kravspecifikation med mera.

Användarvänlighet i fokus

– Vi utgick ifrån användarvänlighet för den som ska använda kuren, till exempel så valde vi att göra springor mellan träplankorna så att man har möjlighet att se ut. Inspirationen till kurens utseende tog vi från Kråkbergsskolan som finns i närheten till hållplatsen, berättar Alexander Strandberg Beselin och Nova Alldén, elever på Teknikprogrammet.

Bild på kille som håller upp affisch

Alexander Strandberg Beselin på Teknikprogrammet har tillsammans med tre klasskompisar designat träbusskuren Kråkboet.

FAKTA

  • Luleå Lokaltrafik (LLT) och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit hjälp av elever från Luleå Gymnasieskola för att designa och bygga de nya busskurerna.
  • Eleverna som läser Teknikprogrammet, inriktningen Samhällsbyggande och miljö har arbetat fram förslag på olika busskurer, även kallat träväderskydd. Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet har byggt de nya kurerna.Läs om byggprocessen Länk till annan webbplats.
  • Mer om projektet: lulea.se/busskurer Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Luleå Lokaltrafik, Caroline Rönnberg

Logotyp