Har du dator hemma?

Med anledning av utbrottet av coronaviruset förbereder skolan inför en eventuell distansundervisning i åk 4 – 9. Under veckan påbörjades en inventering av hur det ser ut med datautrustning och internetuppkoling för elever som kan tänkas få distansundervisning.

– Vi har skickat ut information till berörda vårdnadshavare där vi ber dem svara på några korta frågor via en e-tjänst om hur förutsättningarna ser ut i hemmet för att kunna bedriva distansundervisning, säger Britt-Marie Ejnestrand, avdelningschef för IT/administration.

I dagsläget har inte skolan digitala enheter till alla elever därför görs en inventering för att se om elever har tillgång till en dator, eller annan digital enhet, i hemmet.

Inom grundskolan har årskurs 7–9 så kallade ”en- till- en” enheter, det vill säga en elev en skoldator. I de övriga årskurserna delar eleverna på de digitala enheterna klassvis.

En av anledningarna till att inventeringen görs är bland annat för att se om eleverna har tillgång till en dator, eller annan digital enhet, i hemmet eftersom skolan inte har digitala enheter till alla elever i dagsläget. En annan fråga som ställs är också om det finns internetuppkoppling i hemmet.

– Vi behöver få en uppfattning över om det finns digitala enheter och internetuppkoppling i hemmet för de elever som inte har en skoldator. Detta i syfte för att rektor ska kunna planera för skola hemma med de enheter som finns inom skolan. Resultatet kommer endast att användas av rektor i planeringssyfte, säger Britt-Marie Ejnestrand, avdelningschef för IT/administration.

Frågan inte aktuellt än, men

Om det blir aktuellt med distansundervisning för elever i grundskolan kan det se olika ut beroende på vilken årskurs det handlar om. Upplägget kan också komma att skilja sig åt beroende på lokala anpassningar och vad som är tekniskt möjligt.

Vid en eventuell stängning av skolor meddelas elever och vårdnadshavare av rektor samt via lärplattformen och appen.

Läs mer om hur skolan förbereder sig inför en eventuell distansundervisning.

FAKTA

  • Frågorna har skickats ut via lärplattformen och appen Tieto Edu till de vårdnadshavare som har elever i åk 4 – 9.
  • De vårdnadshavare som inte har åtkomst till lärplattformen och appen har fått frågorna på annat sätt genom skolans rektor.
  • Följ uppdateringar på www.lulea.se/corona

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Magnus Stenberg

26 mars 2020

Logotyp