Hedersomnämnande för arbetet med hållbart resande

Under onsdagen den 3 juli fick Luleå kommun ta emot ett hedersomnämnande under en ceremoni i Almedalen för sitt arbete med aktiva skoltransporter och för arbetet med spelet reseutmaningen.

För att öka fokus på hållbara transporter gör Trivector sedan 2014 en årlig kommunrankning, SHIFT. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt att sprida kunskap och idéer.

– Det här är ett fantastiskt fint kvitto på att vi arbetar i rätt riktning i vårt arbete med hållbart resande, säger Mikael Lekfalk, kommundirektör Luleå kommun, som tog emot priset för Luleå kommuns räkning.

Kommundirektör Mikael Lekfalk (t h) tog emot hedersomnämnandet från Lennart Persson, Trivector.

Trivectors kommunrankning SHIFT omfattar de 40 största kommunerna i Sverige och mäter hur bra kommunerna är på hållbara transporter, dvs gång, cykel och kollektivtrafik. Luleå får bonus bland annat för sitt arbete med vintercykling för skolelever och för ”Resespelet” som uppmuntrar arbetsplatsers anställda att resa mer hållbart.

Motiveringen lyder:

"Hedersomnämnandet för nyskapande kommun i SHIFT 2019 får Luleå kommun för innovativa insatser med aktiva skoltransporter och vintercykling samt för inspirerande resespel som främjar hållbart resande bland kommunens anställda."

Aktiva skoltransporter

Luleå kommun driver tillsammans med Luleå tekniska universitet projektet Aktiva skoltransporter. Projektets syfte är att få fler barn att cykla eller gå till och från skolan. Genom att barnen är delaktiga i projektet och i att lägga in utmaningar och spelmoment i transporten till och från skolan har engagemanget hållits vid liv och även berikat undervisningen.

Projektet startade 2016 i mindre skala men 2018 växlades arbetet upp genom utökad extern finansiering och en satsning på vintercykling för fler elever. Satsningen på vintercykling gjorde att projektet tilldelades utmärkelsen Årets vintercykelinnovation som Svensk Cykling och Cykelfrämjandet delade ut. Fem skolor deltog i projektet under 2018 men barn- och utbildningsförvaltningen har tagit beslutet att alla skolor ska delta under 2019.

Resespelet

En viktig del av arbetet med hållbart reande är att vi själva lever som vi lär. Under 2018 genomfördes en reseutmaning inom en förvaltning på Luleå kommun med syfte att få fler att resa hållbart, öka sammanhållningen och satsa på friskvård. Resespelet bygger på ”fyra i rad” med en spelplan som har 400 rutor med olika uppgifter som ”har cyklat till jobbet”, ”åkt buss till ett möte” eller ”gått på lunchpromenad med en kollega”.

Olika avdelningar på kommunen har med stort engagemang tävlat om att få flest fyra i rad. Arbete pågår nu för att utveckla en digital version, så att fler målgrupper som familjer, vänner, grannar kan spela.

– Resespelet spelades först på en avdelning, men var så lyckat att det spred sig till 150 andra anställda. Vi märker att vi nu pratar mer om hur vi reser, och vi kan också se en förändring hos enskilda individer i resebeteende. Allt detta går igen i de stadsplaneringsprojekt som vi driver, berättar Helena Lindvall, projektledare för hållbart resande i Luleå.

Det digitala spelet testas nu på stadsbyggnadsförvaltningen och utvecklingen fortsätter så att resespelet användas på fler arbetsplatser och för andra målgrupper till hösten.

#viresergrönt

Som en direkt följd av framgångarna med resespelet lanserades i våras tävlingen #viresergrönt som riktar sig till arbetsplatser. Luleå kommun vill att kommunanställda, bland annat genom att använda taggen #viresergrönt, uppmuntrar sina kollegor att resa mer hållbart, både till och från jobbet men också på sin fritid.

För ju fler som går, cyklar eller reser kollektivt desto mindre klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och mer utrymme för gröna ytor får vi i vår stad.


FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Foto: Pixabay, Trivector

Logotyp