Hertsö skola kan försenas

Tyvärr går inte allt som man vill alla gånger. Detaljplanen för området där den nya skolan, fritidsgården, biblioteket och idrottshallen på Hertsön är tänkt att byggas måste ändras. Det gör att det kanske inte blir någon skolstart i den nya skolan hösten 2024 utan istället i januari 2025.

Arbetet med att ta fram underlag för att bygga en ny skola, fritidsgård, bibliotek och idrottshall på Hertsön sker i samverkan mellan förvaltningarna barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen där stadsbyggnadsförvaltningen är processledare. Målet är att skapa ett så bra underlag som möjligt och se var man kan samnyttja lokalytor. Tanken är att tidigt lyfta in specialister för att skapa tidseffektiva och parallella arbetsprocesser.

Projektfaserna ser ut så här: barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen står för idé och planering medan stadsbyggnadsförvaltningen står för att utföra rivning och byggande av byggnaderna. Två digitala medborgardialoger har genomförts under idéfasen av barn- och utbildningaförvaltningen och kultur- och fritidsförvlaltningen för att fånga upp tankar och idér . Stadsbyggnadsförvaltningen har också genomfört barndialoger med elever vid skolan om hur de vill att en bra skolgård ska vara utformad.

Eleverna på Hertsön kanske får vänta till vårterminen 2023 innan de kan börja på den nybyggda skolan

Skola, fritidsgård, bibliotek och idrottshall för upp till 750 elever

Byggnaderna ska kunna ta emot upp emot 750 elever i årskurserna 4 – 9. Totalytan blir 27 500 m2 plus utomhusmiljö på 18 000 m² och mark för cykelparkeringar och annan nyttomark cirka 9 500m².

Det är viktigt att de nya byggnaderna bidrar till att definiera Hertsö centrum som plats och bidra till liv och rörelse under hela dagen. En tanke är att byggnaderna ska ha stora delar glasytor mot kvarteret för ökad trygghet och öppenhet. Lokalerna ska också vara mötesplatser för medborgare och civilsamhälle. Lokaler ska kunna hyras ut under kortare tider.

Detaljplaneändring påverkar när bygget kan starta

Just nu pågår ärenden kring detaljplaneändring, rivningslov, bygglovsansökan och upphandling av entreprenör. Beroende på hur detaljplaneändringen går kan den vinna laga kraft i november 2022, men med kompletteringar kan det kanske bli först januari 2023.

Det här betyder att det kan bli förseningar och en ny skola kan då vara färdig först januari 2025.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Shutterstock

Logotyp