Hon är Årets ledare

Annica Backman har utsetts till Årets ledare inom Luleå kommun. Hon är verksamhetschef för förskolan inom barn- och utbildningsförvaltningen. ”Tillsammansskap” är hennes motto och tydlighet är en viktig del i hennes ledarskap. Annica Backman har barnens bästa för ögonen.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma en duktig chef som nått goda resultat tack vare sitt ledarskap. En enig jury har utsett Annica Backman till Årets ledare. Priset delades ut i dag av kommundirektör Anna Lindh Wikblad och personalchef Jenny Nilsson.

Annica Backman är Årets ledare inom Luleå kommun.

Motiveringen lyder så här:

”Annica Backman är en god ambassadör för förskolan och skolan i Luleå där hon leder sitt rektorsteam med målmedvetenhet och tydlighet mot en gemensam målbild.

Annica är ett föredöme som ledare då hon framgångsrikt lyckats med att skapa förståelse för verksamhetens mål och utmaningar. Hon står för ett demokratiskt ledarskap som bygger på dialog och ett uttalat förtroende för medarbetarnas förmåga att förbättra och utveckla verksamheten.

Annica ger medarbetarna tydliga uppdrag och förväntningar och kan även genom att alltid ligga steget före ytterligare bidra till att förbereda och stötta sin personal. Genom ”tillsammansskap” har Annica lyckats bygga en väl fungerande förskoleverksamhet med barnens bästa för ögonen.”

Fyra frågor till Annica

Hur känns det?

– Jag känner mig glad, stolt och ödmjuk över att jag har blivit utsedd att få årets ledarpris. Jag är ödmjuk inför utmärkelsen och glad för hela förskolan.

Vad är det viktigaste för dig i ditt ledarskap?

– Det är att känna att jag har en riktning mot vilken jag styr och jobbar och att den är känd och förankrad i verksamhet. Det är också väldigt viktigt att vara lyhörd för olika frågor som svirrar i luften och jag försöker prioritera att jobba med de frågor som jag bedömer är de viktigaste, kortsiktigt och långsiktigt

Den största glädjen i ledarskapet?

– Det är många saker men för mig handlar det mycket om att få jobba med barns lärande, utbildning och undervisning. Vi fostrar framtidens medborgare och att få vara en del i det arbetet är fantastiskt stimulerande. Och att jag har så fantastiskt skickliga medarbetare som jag får jobba tillsammans med i ett team.

Vad betyder priset för dig?

– Feedback på att ledning och styrning i förskolan fungerar och att verksamheten håller en bra kvalitet. Det är också glädje och viktiggörande av förskolan, alla rektorer, all personal i förskolan som gör ett fantastiskt jobb varje dag för våra framtida medborgare.

FAKTA Årets ledare

  • Det är fjärde året i rad som Luleå kommun utser Årets ledare. Anställda och ledare inom kommunkoncernen har under januari och februari haft möjlighet att nominera chefer till utmärkelsen.
  • Tre kriterier ska vara uppfyllda för att nominera: uppfyllande av verksamhetens mål, helhetssyn samt kommunikation och motivation.
  • Juryn består av: Anna Lindh Wikblad, kommundirektör Luleå kommun, Jenny Nilsson, personalchef Luleå kommun, Sirpa Jacobsson, representant för dekommunala bolagen, Maria Nordlund, TCO, Henrik Ahlqvist, LO, Mikael Öhman, SACO, Keith Sivenbring, näringslivet, Ewa Degerman, personalchef Piteå kommun, Mats Westerberg, Luleå tekniska universitet

Text och foto: Monika Aunes

28 maj 2020

Logotyp