Hustomter på nya Dalbo

Luleå har i dagsläget ca 45 lediga tomter på Dalbo. Under början av oktober skickar kommunen ut erbjudande till tomtkön.

De som står i Luleå kommuns tomtkö har då möjlighet att skicka in en intresseanmälan för tomterna via tomtkön. Tomterna säljs i befintligt skick och tillträde sker under våren 2021.

Dalbo liger naturskönt intill Björsbyfjärden och bostadsområdet Hällbacken.

Dalbo - nytt bostadsområde

Luleå växer och med det behovet av ytterligare bostadsområden i ett stadsnära läge. Dalbo som ligger i anslutning till Sinksundet, Björsbyfjärden och Hällbacekn erbjuder närhet till stadens service men också närhet till naturen och vattnet.

Projektledare Jan Löfgren, Luleå kommun och byggledare Tomas Boman, Sweco är glad över att husbyggena på området är igång. Första husgrunden står redan på plats sedan mitten av september.– Inflyttning för dem blir i januari, säger Jan Löfgren.

Bostadsområdet Dalbo har inledningsvis omfatta 83 småhustomter som erbjudits till den kommunala tomtkön. Drygt hälften är rendan uppköpta men nu går de sista 45 tometrna ut till sökanden. Luleå kommun har som ambition att skapa ett bostadsområde där man vill bo med fokus på barn och barnfamiljer. Området ska vara attraktivt, tillgängligt och funktionellt för att kunna möta önskemål från framtida boende.

Det planeras även för ett antal markanvisningar med områden tänkta att bebyggas med radhus/kedjehus i ett senare skede.

Villatomterna beräknas variera i storlek mellan 850 och 1 050 kvadratmeter.

Flerbostadshus på sikt

Planområdet är cirka 38 hektar stort. På södersluttningen ner mot Sinksundet ska det byggas cirka 120-130 bostäder, fördelat på 83 tomter för friliggande småhus i 18 kvarter, fyra kvarter med parhus, kedjehus eller radhus och ett kvarter med flerfamiljshus i två våningar.

Text: Eva Sundgren Foto: Magnus Stenberg/
Eva Sundgren

05 oktober 2020

Logotyp