Imponerad jury vid gymnasieelevers presentation av lösningar i Luleå kommuns Hållbarhetsutmaning

Ny sammanhängande cykelväg längs Hertsövägen och innovativ källsorteringslösning är två av förslagen som lämnats in till kommunens stora Hållbarhetsutmaning riktad till Luleås gymnasieelever. Den 12 december presenterades några av lösningarna inför en imponerad panel med experter i Sessionssalen i Stadshuset i Luleå. Även ett gymnasiearbete presenterades i form av ett planförslag på hur Oscarsvarv, Södra Hamn och Varvsleden skulle kunna byggas om för ökad attraktivitet och havsnära upplevelser och mötesplatser.

Den stora hållbarhetsutmaningen arrangeras av Luleå kommun i samarbete med Unga innovatörer. Utmaningen påbörjades i samband med mässan ”Luleå framtidssäkrar” i september och har pågått under hösten där elever på Luleås gymnasieskolor har fått ta fram lösningar på hur Luleås bostadsområden ska bli ännu mer hållbara.

Eleverna har valt ett av områdena energi, transporter, konsumtion, fysisk planering och byggnader för sin innovativa och hållbara lösning och har sedan presenterat den i en film på max 3 minuter. I arbetet med att ta fram en lösning har de använt sig av Unga innovatörers kreativa process vid innovation, Innov8. Utmaningen kommer även att genomföras under våren 2024. Läs mer på lulea.se/hållbarhetsutmaningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övre raden i bild är medlemmar i panelen och undre raden är gymnasieelever som presenterade sina lösningar på Luleå kommuns hållbarhetsutmaning hösten 2023. Eleverna heter från vänster Anton Hedberg, Johan Johansson Bengtsson, Emilia Garberg, Ebba Nyström och Cornelia Fjällman.

Övre raden i bild är medlemmar i panelen och undre raden är gymnasieelever som presenterade sina lösningar på Luleå kommuns hållbarhetsutmaning hösten 2023. Eleverna heter från vänster Anton Hedberg, Johan Johansson Bengtsson, Emilia Garberg, Ebba Nyström och Cornelia Fjällman.

Flow i cyklingen med sammanhängande cykelväg längs Hertsövägen

Johan Johansson Bengtsson och Anton Hedberg på Teknikprogrammet på Luleå Gymnasieskola har fokuserat på området transporter i sitt förslag. I Luleå kommuns resvaneundersökning ser man att det är väldigt många som tar bilen även vid korta resor under fyra kilometer. Kommunen arbetar därför med att få fler att cykla till jobbet, skolan eller aktiviteterna, något som inte alltid är så lätt enligt Johan och Anton.

– Om man ska cykla från stan till Hertsön eller tvärtom så måste man på Skurholmen hela tiden byta från cykelväg till bilväg till cykelväg igen, vilket gör att du tappar ditt flow och du måste hela tiden tänka på vart ska jag svänga nu?

En karta där Johan och Anton visar hur man måste byta mellan bilväg (rödmarkerad) och cykelväg (grönmarkerad) många gånger om man vill cykla genom Skurholmen. Det skapar avbrott i cyklingen och de föreslår i stället en ny cykelväg längs Hertsövägen för bättre flow i cyklingen.

En karta där Johan och Anton visar hur man måste byta mellan bilväg (rödmarkerad) och cykelväg (grönmarkerad) många gånger om man vill cykla genom Skurholmen. Det skapar avbrott i cyklingen och de föreslår i stället en ny cykelväg längs Hertsövägen för bättre flow i cyklingen.

– Vårt förslag är att bygga en cykelväg längs Hertsövägen som gör att det blir ett minskat antal korsningar och det skapas ett bättre flow för den som vill cykla.

Det här är enligt Johan och Anton bara ett exempel på hål som skulle behöva åtgärdas för att uppnå ett perfekt cykelnät i Luleå.

Se filmen med Johans och Antons lösning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

– Ni har gjort en bra analys av ett problem vi har när det gäller cykling här i stan, att få cykelvägnätet att hålla ihop på ett vettigt sätt, säger Per Westermark, trafikingenjör på Stadsbyggnadsförvaltningen och medlem i panelen som ger eleverna återkoppling på sina förslag.

– Det här skulle kunna bli en riktig supercykelväg, säger Ulrika Lundberg, ordförande i infrastruktur- och servicenämnden, också medlem i panelen på plats och tillägger att hon själv cyklar året runt och håller med om analysen att det finns luckor i cykelvägnätet.

Panelen med experter, från vänster till höger, Evelina Rydeker, Veronika Wendin, Ulrika Lundberg, Eva Vestman, Ulrika Enbom Karlsson, Katarina Kylefors, Per Westermark.

Panelen med experter, från vänster till höger, Evelina Rydeker, Veronika Wendin, Ulrika Lundberg, Eva Vestman, Ulrika Enbom Karlsson, Katarina Kylefors, Per Westermark.

Modern och fräsch källsortering med inslag av gamification

Emilia Garberg, Ebba Nyström och Cornelia Fjällman som också går på Teknikprogrammet på Luleå Gymnasieskola hade valt området konsumtion för sin lösning i Hållbarhetsutmaningen.

Enligt en av Lumires plockanalyser så är över hälften av avfallet i det brännbara avfallet felsorterat. Enligt gruppens egen undersökning är de främsta problemen med källsortering att människor tycker att man har för dåligt med plats hemma, att det är för långt till källsorteringsstationen, att det är svårt att transportera sitt avfall och att det är ofräscht och luktar illa.

Gruppen har därför tagit fram ett förslag på källsorteringsutrustning, både smidiga kärl att använda i hemmet och en modern och fräsch lösning för till exempel soprummen i flerbostadshus eller i gemensamhetshus för ett bostadsområde.

Emilias, Ebbas och Cornelias förslag till utformning av kärl för sortering av återvinning i hemmet.

Emilias, Ebbas och Cornelias förslag till utformning av kärl för sortering av återvinning i hemmet.

Deras förslag på kärl att ha hemma är hopfällbara för att de ska kunna anpassas till olika stora utrymmen, de kan till exempel hängas upp på insidan av en dörr och handtagen gör det lätt att bära dem till sopsorteringsrummet.

Gruppens fokus på lösningen i soprummet är att det ska vara fräscht, roligt och enkelt att sortera rätt. Varje hushåll får en tagg som man blippar när man kommer med sin källsortering och tillgång till en app som är kopplad till systemet i soprummet. När man blippat in med sin tagg väljer man på en skärm vilken sorts avfall man vill slänga och då kommer rätt lucka i källsorteringssystemet att öppnas. Lägger man fel avfall i fel lucka skickas det tillbaka likt dagens system för pantburkar och flaskor.

När man stängt luckan faller avfallet ner i en behållare på hjul som dras tillbaka in i systemet, detta för att minimera lukt. Systemet registrerar mängden avfall och du kan på ett enkelt sätt se hur mycket ditt hushåll sorterat under året och också få poäng där det skapas en topplista över hushållen som är kopplade till systemet. Ett slags gamification av källsorteringsmomentet som de tror kan bidra till att fler sorterar sitt avfall och sorterar rätt.

Se filmen med Emilias, Ebbas och Cornelias lösning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Emilias, Ebbas och Cornelias förslag på utformning av återvinningssystem för soprum.

Emilias, Ebbas och Cornelias förslag på utformning av återvinningssystem för soprum.

– Ett suveränt system, kan vi få installera det nu, utbrister Veronika Wendin, panelmedlem från Lumire. En mycket väl underbyggd lösning där ni tagit reda på vilka problem folk upplever kring källsortering och sen tagit fram ett system som löser de problemen.

– Gamification, alltså spelinslaget är mycket intressant, säger Evelina Rydeker, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Då kan man få med sina grannar på en tävling!

– Mycket tillgängligt och bra att göra det hela attraktivt, att det är fräscht och man slipper stå och tveka var man ska kasta vad, säger Ulrika Enbom Karlsson från Lulebo.

Det var 14 grupper totalt som lämnade in förslag på lösningar i Luleå kommuns Hållbarhetsutmaning hösten 2023. Förutom de två förslagen som presenterades på plats den 12 december har det också lämnats in spännande lösningar kring införande av spårvagnar, frukostförsäljning på bussen, skoterdragspelsbussar, smarta parker, hyrcyklar på stan, soppkök med överbliven mat från restauranger och butiker, nya busslinjer, fler höghus i stadskärnan med mera.

Johan Johansson Bengtsson, gymnasieelev på Teknikprogrammet på Luleå Gymnasieskola som presenterade ett förslag på ny utformning av Varvsleden och Södra Hamn.

Johan Johansson Bengtsson, gymnasieelev på Teknikprogrammet på Luleå Gymnasieskola som presenterade ett förslag på ny utformning av Varvsleden och Södra Hamn.

Välplanerat och detaljerat förslag till ombyggnation av Oscarsvarv, Södra Hamn och Varvsleden, för ökad attraktivitet och havsnära mötesplatser

Johan Johansson Bengtsson presenterade även sitt gymnasiearbete där han tagit fram ett planförslag på hur man skulle kunna göra Luleås närhet till havet mer tillgängligt och tydligt, både för lulebor och turister, genom att bygga ut och bygga om Oscarsvarv, Södra Hamn och Varvsleden. Hans förslag är bland annat att gatan Västra Varvsgatan som går innanför Varvsleden, tas bort och att man i stället flyttar in Varvsleden att gå närmre husen. Johan tycker också att man då ska bygga om Varvsleden så den blir mer som en kvartersgata i stället för som nu en genomfartsled som fungerar som en barriär mellan stan och vattnet.

– Då blir det mark över mellan Varvsleden och vattnet längs hela sträckan från Oscarsvarv till Södra Hamn där man kan bygga hotell, restauranger, butiker och olika typer av mötesplatser. En möjlighet att höja attraktiviteten för området och hela Luleå, förklarar Johan.

Medlemmarna i panelen tyckte hela förslaget var fantastiskt och planarkitekten Mia Ozoh, Stadsbyggnadsförvaltningen, som var med via länk var imponerad och hoppades att Johan skulle välja planarkitektens bana i yrkeslivet framöver.

Sophie Forsberg Johansson, miljö- och klimatstrateg på Luleå kommun och Karin Di Luca, projektledare på Unga innovatörer var glada och nöjda över resultatet i höstens utmaning.

– Så många fantastiska lösningar och ett sådant engagemang från Luleås ungdomar, säger Karin Di Luca. Och en sådan win win när kommunen krokar arm med dem som är stans framtid! Ungdomarna upplever delaktighet och möjlighet att påverka och kommunen får en massa fräscha ögon på saker det arbetas med!

– Vi är så tacksamma för alla som deltagit och engagerat sig i utmaningen, säger Sophie Forsberg Johansson. Tack till alla fantastiska elever och alla lärare och till pedagogerna på Teknikens hus som också varit med och bidragit i processen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Lena Hedberg

Logotyp