Inga godkända anbud för hamnutbyggnaden: Luleå Hamn utvärderar alternativ

Luleå Hamn har beslutat att avbryta upphandlingen som rör finansieringen och utbyggnaden av den nya hamnen. Anledningen är att det inte kommit in något anbud som lever upp till anbudskraven. Samtidigt som förberedande anläggningsarbeten pågår tar Luleå Hamn ett omtag för att säkra de kommande investeringarna.

Det har inte kommit in något anbud som lever upp till anbudskraven och därför har Luleå Hamn beslutat att avbryta upphandlingen som rör finansiering och utbyggnad av den nya hamnen.

Utvecklingen av Luleås framtida hamn har en viktig roll för industrins gröna omställning och norra Sveriges samhällsutveckling. Redan i dag finns behov av att öka kapaciteten, och en ny hamn i Luleå gör det möjligt för betydligt större fartyg att anlöpa hamnen. En del i utbyggnaden är att upphandla en aktör som ska finansiera och bygga delar av den nya hamnen.

Hamnens strategiska roll innebär att det ställts höga krav i upphandlingen. Luleå Hamn har på ett styrelsemöte beslutat att inte gå vidare med att teckna avtal. Anledningen är att det inte kommit in något giltigt anbud som uppfyller upphandlingskraven. Luleå Hamn kommer nu att arbeta vidare med olika handlingsalternativ för att säkra finansieringen för de delarna av hamnens utbyggnad.

– Det är givetvis ett tråkigt, men nödvändigt, beslut att ta. Vi är trygga med att kunna ta fram andra alternativ för att bygga ut hamnen. Det är en högst prioriterad fråga där vi nu arbetar för att så snabbt som möjligt ta fram handlingsalternativ, säger Daniel Smirat, ordförande för Luleå Hamn.

Förutom utbyggnaden av den nya hamnen pågår redan flera anläggningsarbeten för att möta det ökade transportbehovet inom regionen. Det handlar om förberedande markarbeten för den infrastruktur som ska finnas på land, samt anläggning av järnväg till närliggande industrier.

– Utbyggnaden av Luleå Hamn är en angelägen fråga för industrin och hela norra Sverige. Samtidigt är det en del i ett större pussel av projekt för att möta industrins behov. Vårt uppdrag är att se till att det finns en hamn som möter industriernas behov. Det uppdraget kvarstår, även om vi nu arbetar vidare med nya lösningar, säger Anders Dahl, vd på Luleå Hamn.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Luleå Hamn

Bild: Luleå kommun

Logotyp