Internet of things testas på Luleås isbana

Solen skiner, snön gnistrar och isbanan ligger blank och nyplogad. Just idag har många människor tagit sig ut på isen. En del för att grilla, andra för att promenera eller bara ta sig en sparktur på någon av stadens uppkopplade lånesparkar. Isbanan är testmiljö för internet of things – sakernas internet.

Luleå kommun är projektägare för Projektet Arctic IoT, ett prototyputvecklingsprojekt som finansieras genom IoT (Internet of Things) Sverige. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internet of Things Sverige är ett innovationsprogram som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt inom offentlig sektor över hela landet. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sparksiluett och solnedgång.

Platsen för testerna av IoT i arktiskt klimat är Luleås 10 km långa isbana som varje år plogas och underhålls av kommunen.

Den här dagen har projektledaren Urban Persson samlat ihop alla aktörer som ingår i projektet. De ska träffa Business Sweden och IoT Sverige för att tillsammans spåna kring utveckling och internationalisering.

– Arctic IoT är ett samverkansprojekt mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Flera av Luleås spetsföretag inom Tech är med i projektet och för dem är det naturligtvis intressant att blicka utanför Sveriges gränser, säger Urban Persson, verksamhetsarkitekt vid enheten Digital utveckling på Innovation & Utveckling Luleå kommun.

– Isbanan betyder jättemycket för Luleåborna och det är tack vare den som idén till det här projektet föddes. Vi började fundera på hur vi med hjälp av digitala medel kan utveckla och tillgängliggöra den ännu mer, säger Michael Nilsson, projektledare på Institutionen för System- och Rymdteknik vid Luleå tekniska universitet

Tankarna mynnade ut i prototyputvecklingsprojektet Arctic IoT. Målet är att ta fram en app där besökare ska kunna se olika uppgifter före, under och efter besöket på isbanan.

Test av flera olika lösningar

Projektet är just nu inne i en intensiv fas där olika sensorlösningar testas i arktiskt klimat. Två väderstationer är uppsatta som mäter luftfuktighet, hur mycket det blåser och hur kallt det är. Andra typer av sensorer finns vid kommunens eldstäder, en som mäter värme och en annan hur mycket ved som finns kvar i vedlådorna. Det finns även sensorer som mäter vattentemperaturen i en isvak för vinterbadare. I tillhörande bastu intill finns värmesensorer uppsatta som signalerar om den är uppvärmd eller inte.

En särskilt uppskattad satsning är kommunens sparkar som finns längs isbanan, gratis att låna och nu även uppkopplade.

– Vi har försett sparkarna med sensorer och i vår prototyp-app visas om en spark är ledig eller upptagen samt var på isbanan den är i realtid, berättar Urban Persson.

Visualiseringen görs med kommunens egna kartverktyg som grund. På kartan är alla faciliteter utmärkta med GPS-positioner.

 

En man vid en grill i solen på isvägen. Han grillar parisare.

Ulf Forsberg är stammis vid kommunens uppkopplade grillplats. "Bästa lunchstället i stan", säger han. Till exempel samlas data in som kan visa om grillplatsen nyligen använts och hur mycket ved det finns.

Problem vid väderomslag

Det unika med projektet är att testa sensorlösningar i arktiskt klimat. Hur klarar tekniken snö och kyla? Hittills kan projektteamet konstatera att själva kylan inte skapat nämnvärda problem, även om det är lite tidigt att veta hur exempelvis batteritider påverkas. Däremot har snabba väderomslag, från nollgradigt och regn till minusgrader och blåst, påverkat tekniken.

– Is- och snöbildning har vid några tillfällen skapat problem för exempelvis våra väderstationer och även sensorerna som räknar antalet besökare har påverkats, säger Urban Persson.

Hitta nya angreppssätt med IoT

Projektet har även ett mer övergripande mål – att lära sig mer om tekniken, hitta nya angreppssätt och användningsområden för IoT. Luleå kommun har tidigare testat IoT-lösningar inom parkförvaltningen och för livbojar. I det här projektet skapas ytterligare insikter och mer integrerade lösningar som framgent kan användas inom andra områden.

– Vi har till exempel pratat om att tillämpa IoT-lösningar för att mäta snödjup eller snötyngd på tak. Även att använda IoT på olika sätt inom välfärden, exempelvis genom trygghetsskapande teknik inom äldreomsorgen, säger Hanna Westergaard, enhetschef vid enheten Digital utveckling på Innovation och Utveckling, Luleå kommun.

– Nästa steg kan vara att även koppla på AI (Artificell Intelligens) för ännu smartare lösningar nu när vi har börjat samla in data, säger Michael Nilsson.
– Varför inte öppna upp Luleå som en testbädd för andra externa aktörer som vill testa IoT-lösningar i tufft klimat och i våra miljöer, spånar Hanna Westergaard vidare.

Tre personer ute på isen.

Teamet vill testa fler IoT-lösningar. Till exempel att mäta snödjup och snötyngd kopplat till underhåll av kommunala fastigheter. På bilden från vänster: Michael Nilsson, Luleå tekniska universitet, Hanna Westergaard och Urban Persson, Luleå kommun.

FAKTA om projektet

  • Luleå kommun är projektägare men projektet finansieras av IoT Sverige och projektpartners.
  • Projektpartners är Luleå Tekniska Universitet, Lunet, Thingwave och Grepit.
  • Projektet pågår fram till och med oktober 2023.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Maria Bergenheim/IoT Sverige

Logotyp