Isvägen till Storbrändön öppen

Nu har även isvägen till Storbrändön öppnats. Den är öppen för en belastning på två ton. Luleå kommun kontrollerar bärigheten regelbundet genom att provborra isen. För att vägarna ska öppnas måste de tåla en belastning på minst två ton.

isvägen

Isvägen är en kommunal väg

Vägarna kan tillfälligt stängas vid kraftigt snöfall, svår dimma eller mycket flödvatten. Detta var något som drabbade isvägen till Sandön i veckan. Arbete pågår för att få den körbar igen.

Innan du ger dig ut på isvägen, var uppmärksam på de trafik- och informationsskyltar som finns uppsatta för allas säkerhet.

Generellt gäller följande regler:

  • max 30 km/tim
  • avståndet till övriga fordon ska vara minst 50 meter
  • parkeringsförbud
  • följ trafikskylten angående bärighetsklass (2 - 4 ton)

Isvägarna på kommunkartan

Se isvägarnas sträckning på kommunkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Anita Sundberg

Foto: Luleå kommun

16 mars 2020

Logotyp