Jämställdhetpris till kommunens koncept mot våld i ungdomars nära relationer

Norrbottens jämställdhetspris gick i år till Luleå kommun som prisas med 100 000 kr för konceptet Sunda relationer och arbetet med att förebygga våld i ungas nära relationer. Ett samarbete mellan verksamheterna Centrum mot våld, Ungdomsmottagningen och Gymnasieskolan.

– Det känns stort och fantastiskt roligt eftersom vi jobbar så mycket med jämställdhet och har ett viktigt mål med det vi gör, säger Anna Morin som tillsammans med Catarina Jonsson, Anneli Forsberg och Jessica Kemi tagit fram konceptet.

Fyra glada kvinnor håller i en stor check, och blommor.

Annelie Forsberg, Jessica Kemi, Catarina Jonsson och Anna Morin prisades för sitt arbete mot våld i ungas nära relationer.

Under ett års tid har gruppen besökt klasser på gymnasiet, träffat elever, visat filmer och pratat om vad våld är och hur det ser ut eftersom det är vanligt i tidiga relationer.

– Vi lyfter tre perspektiv, de utsatta, de som utsätter och de som står på sidan om eftersom det ofta är vänner man pratar med i första hand, säger Jessica.

En viktig del i konceptet är att tala om var ungdomar kan få stöd och hjälp och själva hitta mer information. För att få stopp på våld behöver man även jobba med de som utövar våldet. De är svåra att nå eller motivera till att söka stöd själva. Många vet inte heller att våld kan vara så mycket mer än fysiskt våld.

Sänka tröskeln till att ta hjälp

– Arbetet handlar mycket om att sänka tröskeln för att ungdomar ska våga ta hjälp. Vi vill att fler yngre söker till oss och vågar prata om sina svårigheter i relationer, vi har till exempel sett att det är svårare att nå killar i de här frågorna, de har inget naturligt forum, säger Anneli.

I gymnasieskolan har det varit stort intresse bland lärare som tagit kontakt för att boka in träffarna. Ibland har det varit en naturlig del i ämnen som exempelvis samhällskunskap.

– Årskurs tre är den klass det fungerat bäst i, de har gått ett tag tillsammans och känner varandra, det blir bra diskussioner även om det kan ta två till tre tillfällen innan det släpper, säger Jessica.

– Vi lär så mycket av ungdomarna, hur det är att leva i deras relationer, de är ju så kloka, säger Anna.

Sunda relationer är nu ett etablerat samarbete. Besöken i gymnasieskolan fortsätter och konceptet utvecklas allt eftersom.

– Till oss kan alla killar och tjejer komma för stöd och hjälp, vi finns här och nu, säger Anneli.

Juryns motivering

”Årets pristagare lägger fokus på insatser som på sikt kan rädda liv. Genom det här arbetet uppmärksammas en av de absolut största utmaningar som världen och Sverige står inför, ett uppdrag som ingen kan lösa på egen hand. I denna samverkan tas ett gemensamt grepp för att förebygga våld i ungas nära relationer. Dessa parter lyfter fram att män står för merparten av våldet och därför har ett stort ansvar att delta i förändringen av destruktiva maskulinitetsnormer.

Inom ramen för samverkan erbjuds utbildningsinsatser, föreläsningar, rådgivning och stödsamtal där stöd till våldsutövare är en viktig del. Parterna betonar vikten av att det ska vara lätt för unga att söka den hjälp som behövs och som de har rätt till. Med målsättningen att pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor ska upphöra är Sunda relationer ett viktigt koncept och samarbete som kan bidra till att göra Norrbotten till ett tryggare och mer jämställt län."

Om priset

  • Norrbottens jämställdhetspris delas ut årligen av Samverkan för jämställdhet Norrbotten som består av Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Bo Henry Pettersson

Logotyp