Kattakutens arbete belönas

Luleå kommuns stipendium på 15 000 kronor för hållbar utveckling delades i år ut till föreningen Kattakuten i Norrbotten. Föreningen har under många år och med ideella krafter tagit hand om hemlösa katter och gett dem nya hem.

Stipendiet delades ut vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni till föreningens representanter Linda Nilsson Huhta och Sandra Lundbäck.

– Genom den här utmärkelsen får vi ny energi att orka jobba vidare för bättre katthållning och att aktivt hjälpa de katter som råkat illa ut, säger stipendiemottagarna.

Representanter för föreningen Kattakuten i Norrbotten, Linda Nilsson Huhta (till vänster) och Sandra Lundbäck, mottog ett stipendium på kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni.

Värdefullt tillskott

– Det här stipendiet betyder oerhört mycket för föreningen och för de katter som får ta del av pengarna. Men det är inte bara pengarna som är av betydelse. Vi får ett erkännande att det vi gör är viktigt och att vi blir tagna på allvar, säger Camilla Zerpe Karlssson, ordförande i Föreningen Kattakuten i Norrbotten.

Stödhem och adoption

Kattakuten har ständigt behov av nya stödhem. Ett stödhem är en värdfamilj för en eller flera katter, tills dess att ägaren hittas eller tills katten får ett eget hem.

– Vår högsta önskan är att ha en egen lokal som vi kan inreda som akuthem för nyinkomna katter. Det är alltid knepigt att hitta stödhem snabbt när exempelvis en katt tas in akut från kylan och man inte vet något om katten, säger Camilla Zerpe Karlssson.

Efter stödhemstiden letar föreningen efter permanenta hem till katterna. Alla katter som adopteras ut är vaccinerade och chipmärka och de vuxna katterna är alltid kastrerade. Det kostar 1 250 kronor att adoptera en katt.

Motiveringen till stipendiet

”Föreningen Kattakuten i Norrbotten har under många år och med ideella krafter, arbetat med att omhänderta, socialisera, samt omplacera övergivna och/eller förvildade katter, samt bekostat veterinärvård och rehabilitering som många av dessa katter är i stort behov av. Föreningen engagerar privatpersoner som tar in dessa katter till sina hem under rehabiliteringsperiod av varierande längd. Via föreningen återfinns också många bortsprungna katter som återförenas med sin ägare. Många är de eldsjälar som har lagt mycket tid och engagemang i detta arbete.

Föreningen deltar vid olika event, informerar och sprider kunskap om vikten av ID-märkning, kastrering, vaccinering samt vikten av att försäkra sina katter.

1 April 2019 trädde en ny djurskyddslagstiftning i kraft, vilket bland annat innebär ett förbud att överge djur, men också förtydligande om rätt till naturligt beteende hos djur. I sammanhanget kan nämnas att i Sverige idag beräknas finna ca 100 000 hemlösa och förvildade katter.

Föreningen Kattakuten i Norrbotten har under många år verkat i den nya djurskyddslagstiftningens riktning och anda. Ett ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt och ägande av katten som sällskapsdjur och art.”


Syskonen Pumpa (till vänster) och hennes bror Truls söker nya hem.

FAKTA

Text: Karin Kemi/Åke Israelsson

Foto: Kattakuten i Norrbotten, Åke Israelsson

12 juni 2019

Logotyp