Klart med leverantör för kortidsbemanning

Student Consulting AB blir kommunens leverantör av bemanningstjänster för vikariat som är kortare än 14 dagar inom förskola och skola. Beslutet togs på kommunstyrelsens arbetsutskott och avtalet kommer att gälla under två år med möjlighet till ytterligare två års förlängning.

– Det här ska ge en ökad tillsättning av vikarier och på sikt därmed förbättra arbetsmiljön för alla, säger Helena Jensen som är avdelningschef för ekonomi - och HR-avdelningen på barn- och utbildningsförvaltningen.

Student Consulting AB blir kommunens leverantör av bemanningstjänster för vikariat som är kortare än 14 dagar inom skolan.

Upphandlingen som gjorts omfattade barn- och utbildningsförvaltningens och arbetsmarknadsförvaltningens behov av bemanningstjänster för kortidsbemanning. Syftet är att få en ökad tillsättning av vikarier och förhoppningen är att attrahera fler att vilja arbeta som korttidsvikarie inom våra verksamheter så att vi också får en snabbare tillsättning.

– Att förbättra arbetsmiljön för personalen, för vår fasta personal och våra vikarier, ger goda effekter på kvaliteten i verksamheten och därmed förbättringar även för barn och elever, säger Helena Jensen

Införs successivt

Nu väntar en överprövningstid som är 10 dagar innan ett avtal med leverantören kan tecknas. Därefter införs tjänsten successivt och förhoppningen är att vara i full gång efter sommaren.

Fram till dess att förändringen sker anlitas vikarier till förskolan och skolan på samma sätt som tidigare via kommunens Bemanningsenhet som även fortsättningsvis finns till stöd för socialförvaltningen.

Längre vikariat och vikarietillsättning i måltidsverksamheten berörs inte av denna förändring. Inte heller den vikarietillsättning som görs till socialförvaltningen.

Fakta om upphandlingen

  • Totalt inkom tre anbud till upphandlingen.
  • Avtalsvärdet uppskattas till 160 miljoner under avtalsperioden inklusive optioner. Det maximala värdet avtalet kan uppgå till är 210 miljoner.
  • Ramavtal kommer att tecknas med en leverantör.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

Logotyp