Kommunalrådet: Försök skapa nya rutiner

Den Europeiska Trafikantveckan äger rum den 16 – 22 september varje år och är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Luleå kommun vill uppmärksamma veckan genom att lyfta några personer som arbetar för att vi reser mer hållbart. Först ut är kommunalråd Lenita Ericson som tidigare deltagit i utmaningen Vintertramparna.


–Vi måste arbeta med att förändra attityder och beteenden genom att uppmuntra och stimulera till hållbart resande. Jag är väldigt stolt över det arbete som kommunen bedriver i frågan, säger Lenita Ericson, kommunalråd Luleå kommun.

– Det är viktigt att vara uppmärksam på sitt beteende och försöka skapa nya rutiner för att ställa om till ett mer hållbart resande, tipsar kommunalrådet Lenita Ericson.

Det ska vara enkelt att resa från dörr till dörr

– När det gäller kortare resor så försöker jag att gå eller cykla så mycket jag kan. Jag var med i Vintertramparna ett år och upptäckte att avståenden krympte, många gånger gick det mycket fortare att gå eller cykla än vad det gjorde att ta bilen, konstaterar Lenita

– Det är däremot lätt att hamna i samma gamla hjulspår, jag tror därför att det är viktigt att uppmärksamma sitt eget beteende och att försöka skapa nya rutiner. Det ska vara enkelt att resa från dörr till dörr, det tror jag är en förutsättning för att lyckas med det hållbara resandet, säger Lenita.

Kommunen har ett ansvar

– Kommunen har ett viktigt ansvar att bidra till klimatomställningen, både vad gäller att bedriva verksamheten på ett klimatsmart sätt samt att möjliggöra för medborgare att resa hållbart. Det kan handla om allt från att se till att det finns tillgängliga busshållplatser till att det finns ett bra cykelvägnät, betonar Lenita.

Stort engagemang hos Luleåborna

– Det finns ett stort engagemang hos Luleåborna vilket jag är väldigt glad över. Årets sommarrörelse fick en otroligt positiv respons, så jag hoppas att vi får se mer av sådana satsningar framöver.

– Det är viktigt att vi som kommun för en medborgardialog och skapar delaktighet. Ett exempel på det är Cykelforum som anordnas av Luleå kommun varje år där medborgare får möjlighet att träffa politiker från stadsbyggnadsnämnden och tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen för att prata och diskutera om hur Luleå kan bli en bättre cykelstad.

– Jag skulle råda alla medborgare att göra sin röst hörd och vara med och påverka, avslutar Lenita.

Text: Sara Gustafsson

Bild: Luleå kommun

16 september 2020

Logotyp