Kommunen får något sämre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning

Under tisdagen presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning om företagsklimatet, där företagare fått ge sina åsikter om kommunen. Högst upp på företagarnas önskelista kom bättre dialog mellan kommunen och företagen, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare och fler bostäder.

Svenskt Näringsliv publicerar en rapport varje år. Läs hela resultatet från 2024 här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här finns resultatet från hela Norrbotten och möjlighet att göra jämförelser med andra kommuner.

Det sammanfattande omdömet för företagsklimatet i Norrbotten är det bästa på tio års tid, men Luleås resultat följer inte den positiva trenden.

Av de 188 företag i Luleå som svarade på Svenskt Näringsliv enkät är de flesta aktiva inom branscher som bygg, industri och handel och de flesta företagen har mellan 6 och 25 anställda. Företagen ger kommunen lite sämre omdöme än föregående år. På en skala från 1 till 6 landar kommunen på 2,8, klassat strax under ”godtagbart” på skalan mellan ”dåligt” och ”utmärkt”. Snittet i Sverige ligger på 3,5, något bättre än föregående år. Carina Sammeli (S), Kommunstyrelsens ordförande, kommenterar resultatet:

– Jag är inte nöjd men vi har redan innan resultatet kom påbörjat ett arbete för att förbättra vår service. Vi har gjort stora organisationsförändringar som syftar till att skapa förutsättningar för förbättrad service och förbättrad dialog. Organisationsförändringen ska också öka vår förmåga att möta den gröna samhällsomställningen. Det gör oss mer rustade för framtiden, även om vi inte ser resultaten ännu.

Jämfört med genomsnittet för Sverige finns de största skillnaderna i kommunens service och bemötande, dialogen med beslutsfattare samt information till företagen. Luleå ligger även sämre till än genomsnittet i Norrbotten.

Förändring i transportfrågor

Den största förändringen från föregående år är att de lokala företagen ger sämre omdöme gällande vägnät, tåg och flygförbindelser. Bäst betyg får däremot mobilnät och bredband och lägst betyg får information till företagen. Dialogen med företagarna måste prioriteras, menar Luleå kommuns nytillsatta näringslivschef Josefine Wihlzon.

– Luleå kommun har gjort stora organisationsförändringar under 2023 och 2024 och den nya organisationen syftar till att skapa förutsättningar för förbättrad service. I min nya roll som näringslivschef kommer jag att prioritera dialogen med näringslivet men också den interna dialogen som ligger till grund för samsyn i dessa viktiga frågor. Vi behöver hitta en systematik i vårt arbete med ett förbättrat företagsklimat och det måste genomsyra hela organisationen.

Företagarnas önskemål – bättre dialog

Enligt enkäten har Luleås företagare, likt näringslifschefen, önskemål om bättre kontakt med motparten. På företagens topp 5-lista över åtgärder som kan förbättra företagsklimatet står bättre dialog mellan kommunen och företagen, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, fler bostäder, fler som går en yrkesutbildning och kortare handläggningstider. Och kommunen spiller ingen tid:

– Det pågår flertalet aktiviteter på bred front inom kommunen som jag hoppas att vi snart ser effekten av, menar Wihlzon.

Ranking till hösten

Hur Luleå kommun hamnar i relation till andra kommuner i rankingen av företagsklimatet redovisar Svenskt Näringsliv till hösten. I den rankingen utgör enkätsvaren en del men där ingår även statistiska faktorer såsom kommunalskatt.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Josefin Högström

Bild: Shutterstock

Logotyp