Kommunen ser över inköpsprocessen

För att öka effektiviteten i Luleå kommuns inköpsprocess har kommunen anlitat revisionsföretaget PwC för en opartisk översyn. Kartläggningen visar att kommunen skulle kunna spara minst 40 miljoner kronor per år genom en samordning av inköpsprocessen.

Av kommunens inköp av varor, tjänster och entreprenader är ungefär 1 500 miljoner kronor per år så kallade adresserbara kostnader. Det vill säga kostnader som kan påverkas genom en samordnad inköpsprocess.

De 22 största leverantörerna, varav flera är bygg- och entreprenad­företag, står tillsammans för 65 procent av de adresserbara kostnaderna. Totalt har Luleå kommun drygt 2 600 leverantörer.

I rapporten rekommenderar PwC bland annat att kommunen samordnar all upphandling hos den centrala inköpsenheten.

– Kommunen arbetar med att se över och effektivisera all vår verksamhet. Vi har sett att det finns utvecklingsmöjligheter i nuvarande inköpsrutiner och jag gav därför PwC uppdraget att genomföra en översyn. Ibland är det nödvändigt att få en extern syn på frågan för att inte bli hemmablind, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

PwC har gjort en nulägeskartläggning och analys av kommunens inköpsprocess. Deras uppskattning är att det finns potential till en årlig kostnadsbesparing på 39–77 miljoner kronor genom att förändra och stärka Luleå kommuns inköpsstruktur.

PwC rekommenderar att kommunen samordnar all upphandling hos den centrala inköpsenheten samt inför en samlad beställarorganisation.

– Nu har vi fått ett underlag att arbeta vidare med internt, bland annat behöver vi göra en risk- och konsekvensanalys. Det finns potential att spara mycket pengar och det måste vi ta tillvara. Tillsammans ska vi vässa vår inköpsprocess ytterligare, säger Anna Lindh Wikblad.

Läs hela rapportenPDF

Text: Susanne Lundblom

Foto: Shutterstock

Logotyp