Kubben är Hertsöns nya mötesplats

I februari invigdes Hertsöns nya mötesplats, aktivitetshuset Kubben. ”Vi har fått ett väldigt fint mottagande”, säger verksamhetsutvecklare Eva Bryggman.

Eva Bryggman, verksamhetsledare Kubben Hertsön

Eva Bryggman är verksamhetsledare på Kubben och konstaterar att aktivitetshuset tagits väl emot av Hertsöborna. ”Alla föreningar är välkomna att boka in sig hos oss”, säger hon.

Boende på Hertsön hade länge efterfrågat en samlingslokal att träffas i. Gamla Servusbutiken på området, i samma hus där även Idérum huserat, visade sig vara den lokal som kunde rymma allt det som efterfrågades.

– Kubben är ett samverkansprojekt mellan Lulebo, Kultur- och fritidsförvaltningen och Studiefrämjandet som har hand om driften. Det är ett hus som riktar sig till föreningar som kan hyra lokalen för sina aktiviteter. Vi har också arrangerat andra publika aktiviteter, exempelvis marknader och cykelns dag, säger Eva Bryggman.

Huset är stort och här finns lokaler för både mindre sällskap som stora grupper.

– Vi har den stora salen med scen som passar till teater och musik. Vi har också mindre grupprum, som man kan ha till studiecirkel exempelvis. Vi har också en sal med kök och där bokar gärna pensionärsföreningarna in sig för att kunna fixa fika till sina möten, och vi har även ett kreativt rum som passar för skapande aktiviteter.

Även om många av föreningarna i området har tagit till sig Kubben finns fortfarande utrymme att växa.

– Vi har fått ett positivt mottagande men vi har inte än nått ut till alla, utan behöver påminna folk om att vi finns och vad man kan göra i lokalen. Här får alla hyra in sig så länge man håller sig till den demokratiska värdegrund som vi följer.

DOIT Hertsön.

Loggan på t-shirten som Emma Jonsson, Mohamed Rage och Masood Aftab har på sig har designats av barnen själva.

DOIT har under vårterminen haft Kubben som sin bas. DOIT står för Delaktighet, Organisering, Inkludering och Trygghet, med målet att ge alla mellanstadiebarn på Hertsön rätt till en meningsfull fritid med trygga vuxna. Varje tisdag eftermiddag tar projektledaren Emma Jonsson tillsammans med aktivitetsledarna Mohamed Rage och Masood Aftab emot barnen.

– I stora drag handlar DOIT om att skapa en meningsfull fritid för barn som går på mellanstadiet på Hertsön med målet att erbjuda minst 70 aktiviteter per år. Det är ett samarbete mellan Rädda Barnen, kultur och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i ett treårigt projekt, berättar Emma Jonsson.

Det är barnen själva som styr vilka aktiviteter som anordnas på DOIT. Ibland erbjuds barnen andra aktiviteter som de kanske själva inte kommit på, ett exempel är DOITs logga och musikjingel som barnen själva tagit fram. Aktiviteterna är frivilliga, och den som inte vill vara med på det som är planerat för dagen kan alltid komma för att umgås med kompisar, pyssla eller spela spel exempelvis.

– DOIT finns på flera orter i Sverige där fokus ofta ligger på rörelse i någon form. På Hertsön, där idrotten redan har en stor plats, har vi utöver idrott även valt att satsa på kultur så vi har bland annat målat canvastavlor, pysslat, spelat teater, haft samarbetslekar, skapat musik och bakat en massa, men vi har även varit i gympasalen där vi haft olika sporter, säger Emma Jonsson.

Kubben, Hertsön

I pysselrummet finns alla möjligheter till att skapa.

DOIT har nu varit i gång under en termin på Hertsön. I den utvärdering som barnen fått fylla i visar det sig att det blivit väl mottaget.

– Det som också är fint är att barn på Hertsön som går i olika skolor och normalt sett inte träffas på dagarna kan ses här och gör saker tillsammans och de lär sig att umgås med personer som de inte träffat tidigare. Det ger en trygghet att kunna göra det här, säger Masood Aftab.

Emma Jonsson konstaterar att barnen under den korta tid som DOIT funnits fått möjlighet att prova på nya saker.

– Många säger att de har provat på nya aktiviteter och det har lett till att de lett till att de börjat i förening, fotboll, innebandy och boxning. Många säger att de känner sig piggare, rör sig mer. Och det jag tycker är roligast att höra är att de känner sig trygga med oss vuxna och känner att de kan komma till oss om det är något, säger Emma Jonsson.

Under sommaren pausar DOIT under några veckor, istället arrangerar Rädda Barnen Summervibes med olika lovaktiviteter där det även bjuds på lunch varje dag.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text & foto: Jeanette Bergström

Logotyp