”Kultur är nyckeln till fler Luleåbor”

Tusentals nya Luleåbor behövs för att klara samhällsomställningen. Men för att få folk att flytta hit och vilja stanna krävs mer än jobbtillfällen och bostäder. – Kulturen är den pusselbit som krävs för att omställningen ska lyckas, konstaterar Magdalena Malm som precis blivit klar med en förstudie kring kulturens roll i framtidens Luleå.

På uppdrag av Luleå kommun har förstudien tagits fram genom intervjuer med både kulturutövare, nyckelpersoner på Region Norrbotten och Luleå kommun samt en rad experter inom flera områden.

– En tydlig slutsats är att kulturen inte är en sidofråga utan den nyckel som kan göra att omställningen lyckas. Samhällen med rikt kulturliv är mer toleranta och kulturen viktig del i integrationen när många ska samexistera från olika länder, säger Magdalena Malm, konsult som tillsammans med kollegan Michael Johansson gjort förstudien.

Här kan du läsa hela förstudien Kulturens plats i framtidens Luleå. Länk till annan webbplats.

Magdalena Maln har tillsammans med Michael Johansson utrett hur kulturen kan hjälpa Luleå i samhällsomställningen.

Fond från näringslivet

För att stärka kulturen i Luleå föreslår duon att man ser kulturens utveckling som en strategisk och prioriterad fråga i kommunen, tar tillvara det kulturliv som finns i kommunen i dag. Exempelvis genom att vara möjliggörare och ha bra och billiga lokaler för ateljéer och studios.

– Men kommunen kan inte göra det här själv. Det krävs en kraftsamling med näringsliv, universitet, kulturliv och andra aktörer, konstaterar Magdalena Malm och fortsätter:

– Vi föreslår exempelvis en näringslivsfinansierad fond för kultur där företag kan gå in och stötta kulturlivet på armslängds avstånd.

Presenterad för politiken

Förstudien har presenterats för Luleå kommuns politiker och finns även att läsa på kommunens hemsida. Nästa steg är att kommunen prioriterar vilka aktiviteter man vill gå vidare med.

– Det är bra att förstudien visar hur kommunen kan arbeta tillsammans med andra för att förbättra förutsättningarna för kulturskapare. Förstudien är en bra grund att utgå från när vi ska prioritera insatser för nuvarande och framtida Luleåbor, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

”Ett av de roligaste projekten på länge”

För Stockholmsbaserade Magdalena Malm och Michael Johansson har arbetet varit inspirerande:

– Det är ett av de roligaste projekt jag gjort på länge. Här blir det väldigt tydligt hur viktig kulturen är för att den gröna omställningen ska lyckas. Kulturen behöver ses som en del av samhällsbyggandet, något som borde kunna inspirera andra delar av Sverige.

FAKTA om förstudien kulturen i framtidens Luleå

  • Pengarna till förstudien, 300 000 kronor, kommer från regeringens satsning på innovativa och hållbara samhällsbyggnadsprojekt i Norrbotten och Västerbotten.
  • Magdalena är konstcurator och rådgivare med fokus på utvecklingsarbete inom kulturområdet. Hon har varit direktör för Statens konstråd och arbetat på Kulturdepartementet.
  • Michael är fristående konsult med bred kunskap om kulturpolitiska strukturer på kommunal, regional och nationell nivå. Han har bland annat varit verksamhetsledare för Länsteatrarna i Sverige och deltagit i flera utredningar inom kulturområdet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Jonas Jonnerby och Elin Strand Ruin

Logotyp