Läkemedel i all ära, men...

Under de senaste två decennierna har vår läkemedelskonsumtion fördubblats. Varje svensk äter i genomsnitt två läkemedel dagligen, året runt. En stor del av denna konsumtion hamnar förr eller senare i miljön. Om du vill göra ditt bästa för att minimera påverkan på miljön ska du lämna in överbliven medicin.

Läkemedel som vi konsumerar enligt doktorns order och som sedan följer med kiss och bajs ut i avloppssystemen är inget vi själva kan påverka. Däremot kan du hantera överblivna läkemedel på rätt sätt och på så vis göra det du kan för att hjälpa miljön.

Problemet med både gel och spray är att 90 procent inte absorberas av kroppen utan direkt sköljs av när du duschar, badar eller tvättar dina kläder. Sedan går det via avloppen till reningsverken och vidare ut i våra gemensamma vatten.

Ta eget ansvar

Det är med andra ord viktigt att du som konsument tar ansvar för att överblivna läkemedel, oavsett om det är gamla tabletter, slattar i flaskor eller preparerade plåster. De ska inte spolas ner i toaletten, sköljas ur i vasken eller kastas i soporna.

Våra reningsverk klarar än så länge inte av att helt rena avloppsvattnet från läkemedel, även om forskning pågår för att effektivisera reningsprocesserna. Att slänga läkemedlen i soporna är heller ingen lösning - där finns också en risk för oönskad spridning och läckage till miljön. Återstår då bara en metod – lämna in läkemedelsrester till apoteken för säker destruktion.

Det är inte bara fiskarna i vattnet som tar stryk av läkemedel som sprids ut i vattendragen. Enligt kretsloppspincipen kommer allting åter till oss människor till slut.

Stor skada av små mängder

Det behövs inga stora mängder läkemedel i naturen för att det ska få följder. Man vet till exempel att hormoner från p-piller och hormonplåster gör vissa fiskarter tvåkönade. Antibiotika som kommer ut i naturen kan leda till att bakterier blir motståndskraftiga mot antibiotika, vilket innebär att bakterierna blir svårare att bekämpa när vi blir sjuka.

Ett annat läkemedel vars verksamma ämne är skadligt i vattenmiljöer är diklofenak som bland annat kan påverka fiskars njurar. Diklofenak är ett smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel, som bland annat finns i olika typer av gel och spray och säljs receptfritt under ett tiotal varumärken.

Diklofenak har på flera platser i landet uppmätts i nivåer över gränsvärdena för sjöar, vattendrag och kuststräckor. Branschorganisationen Svenskt Vatten manar därför apoteken och dagligvaruhandeln att sluta sälja de receptfria läkemedel som innehåller särskilda förorenande ämnen som diklofenak.

Dyrt spill och hantering

Läkemedelsverket uppskattar att det varje år slängs eller förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige i samband med användning eller distribution. Av dessa omhändertas de flesta på rätt sätt, men cirka 250 ton spolas ut i avloppet eller slängs i hushållssoporna. Detta orsakar miljöskador och innebär även att läkemedel motsvarande stora ekonomiska resurser går förlorade.

Vad vi gör i Luleå

Luleå kommun har startat ett pilotprojekt för att rena avloppsvatten från läkemedel. Läs mer om det här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gör din insats - Lämna in överblivet läkemedel

  • Lämna alltid in dina överblivna läkemedel till apotek
  • Hämta inte ut mer läkemedel än du behöver
  • Spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten
  • Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket
  • Lämna läkemedelsplåster, till exempel hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Foto: Pixaby

Logotyp