Lärandet - ett äventyr på Bergsprängarens förskola

När personalen vid Bergsprängarens förskola har stängningsdagar då utbildas personalen. Målet är att bli Luleå kommuns första kommunala förskola som certifierar sig i äventyrspedagogik.

– Det här blir ett sätt att uppnå målen i vår läroplan samtidigt som vi intresserar och involverar barnen på ett annat sätt genom äventyrspedagogiken, säger Catarina Ek som är förskolechef vid Bergsprängarens förskola.

Initiativtagare och utbildare vid Bergsprängarens förskola är Camilla Waara som är relativt nyanställd på förskolan och har en bakgrund som utbildare inom äventyrspedagogik.

Ett spännande lärande

Äventyrspedagogik handlar om att ge barn ett spännande lärande där känslorna och fantasin används som pedagogiskt verktyg i den lärande processen. Enligt forskning utgör barns fantasi det allra starkaste och mest verksamma inlärningsinstrumentet. Genom att ge barnen uppdrag i fantasins värld så höjs motivationen till sådant som barnen kanske inte annars tycker är så viktigt.

Initiativtagare och utbildare vid Bergsprängarens förskola är Camilla Waara som är relativt nyanställd på förskolan och har en bakgrund som utbildare inom äventyrspedagogik.

– Innan jag tackade ja till min nuvarande tjänst ville jag först se skogen och vilka möjligheter den har för att jobba med äventyrspedagogik, säger Camilla Waara, äventyrspedagog.

Camilla har efter sin egen utbildning i äventyrspedagogik hållit kurser i ämnet bland annat via LTU. Hon har även haft en vilja att få dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till sina kollegor i sin nuvarande anställning inom förskolan i Luleå kommun.

– Min nya chef, har varit tydlig med att på denna förskola är det inte toppstyrt utan vi är ett team, tillsammans jobbar vi med vår utveckling. Jag har fått möjligheten att berätta om hur jag ser att vi kan arbeta med äventyrspedagogik som ett verktyg i undervisningen här på förskolan. Utifrån det har ett intresse och en vilja av alla anställda på förskolan att få denna utbildning jag nu tillsammans med Sven-Gunnar Furmark kan ge dem, vilket känns jätteroligt och utmanande säger Camilla Waara.

Kamratövningar

Att arbeta med äventyrspedagogik innebär att man arbetar med kamratövningar som t. ex kamratbanor, sagoäventyr, klurbanor (praktisk matematik utomhus). Barnen får arbeta både i grupp med samarbetsbaserat lärande i fokus och även på ett mycket lösningsfokuserat undervisningssätt som också blir mobbingförebyggande.

– Att jobba med känslor som berör och engagerar är väldigt starkt, och kopplar vi in det i pedagogiken så blir det något som barnen har med sig långt in i livet, säger Camilla Waara.

Personalen vid förskolan går steg för steg igenom grunderna i äventyrspedagogiken. De får bland annat testa på att göra de övningar som barnen sedan ska göra, det i sig blir en utveckling i personalgruppen och de själva får nu arbeta samarbetsbaserat, upplevelsebaserat, erfarenhetsbaserat, med multipla utmaningar och också uppleva fantasins magiska kraft genom hela utbildningen.

– Ja, det här blir också ett sätt att sammanföra personalen. Vi lär oss något samtidigt som vi har trevligt tillsammans som personalgrupp. Målet är att vi ska vara certifierade inom äventyrspedagogik innan året är slut, säger Catarina Ek som är förskolechef vid Bergsprängarens förskola.

FAKTA

  • Certifieringen innebär en kvalitetssäkring eftersom den garanterar att utbildningen vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.
  • Certifieringen sker i samarbete med Sven-Gunnar Furmark som har utvecklat äventyrspedagogiken i Sverige.
  • För att bli certifierad äventyrsförskola krävs att minst hälften av den pedagogiska personalen ska ha genomgått en utbildning på sex dagar, och att arbetet med äventyrspedagogik står skrivet i förskolans verksamhetsplan.

Text och foto: Charlotte Högnelid

04 juni 2019

Logotyp