Luleå Energi om elpriset i vinter: ”Fjärrvärme minskar hushållens sårbarhet”

Elpriserna var en av de stora frågorna i valet och från landets södra delar kommer vittnesmål om riktigt höga elräkningar. Även i norr har priserna varit högre än vanligt.

Hur ska du som invånare i Luleå kommun tänka inför vintern?

Luleå Energis elmarknadsexpert, Magnus Tillqvist, svarar på några frågor om elpriset.

Luleå Energis elmarknadsexpert Magnus Tillqvist.

Vad är det som påverkar elpriserna?

– Det är många olika saker. Eftersom el inte kan lagras i större skala är elpriset beroende av aktuella förhållanden, i grunden så styr därför utbud och efterfrågan. Väder och vind har en betydande påverkan.

– Även världsläget påverkar, Rysslands gasexport har minskat och då har efterfrågan på kol ökat. Kolpriserna har stigit till rekordnivåer. Den ökade förbränningen av kol medför högre koldioxidutsläpp som i sin tur leder till att behovet av utsläppsrätter ökar vilket också trycker upp priset på dessa.

Finns det risk för att vi i Luleå kommer få elpriser liknande södra Sverige i vinter?

– Sverige är indelat i fyra elområden där förutsättningarna är väldigt olika. I norra Sverige har vi normalt ett stort överskott av kraft medan läget är det motsatta i söder. Många gånger är produktionsöverskottet så stort att all kraft inte går att föra över till sydligare elområden, vilket gör att en inlåsning av billigare kraft uppstår som gynnar oss här i norr. Därför är elpriserna oftast betydligt lägre i norra Sverige jämfört med söderut.

– Beroende på kraftproduktionen i vinter och möjligheten att föra över den från vårt elområde så kommer vi under normala förhållanden fortsatt att ha lägre elpriser jämfört med sydligare elområden. Däremot kan det uppstå tillfällen framöver då elpriserna blir utjämnade och höjer elpriserna även i norr.

Vad kan jag som privatperson göra för att verkligen påverka min elförbrukning?

– De flesta av våra kunder är anslutna till fjärrvärme och använder inte el för sin uppvärmning, vilket minskar deras sårbarhet för höga elpriser. För de som vill påverka sin elkostnad finns möjlighet att välja BörsEl (rörligt elpris) med timpris och anpassa sin elanvändning efter när det är billigast. Det andra alternativet är att minska sin elanvändning. Fler kunder är också intresserade av att producera sin egen el genom solceller och på så sätt minska sin elkostnad.Du kan också minska din elanvändning bl.a. genom att:

  • Byta ut belysning till LED-belysning, drar 80% mindre el än traditionell glödlampa och håller 15 ggr längre.
  • Täta lister kring dörrar och fönster.
  • Välja vitvaror som drar lite el genom att kontrollera energimärkningen.
  • De som är eluppvärmda kan sänka sin inomhustemperatur med 1 grad = 5% av energibehovet.
  • Se över att apparater och utrustning inte är i standby.
  • Fylla disk- och tvättmaskin vid användning.

FAKTA

  • Luleå Energi ägs av Luleå Kommunföretag AB
  • Luleå Energi äger och driver elnätet i Luleå och har som strategi att hålla bland Sveriges lägsta avgifter och hög leveranssäkerhet till kunderna.
  • Läs mer om Luleå Energi: https://www.luleaenergi.se/om-lulea-energi/

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell

Bild: Magnus Stenberg

Logotyp