Luleå hockey tar tillbaka uppsägningen

Luleå hockeyförening valde i maj att säga upp avtalet med Luleå kommun avseende drift och skötsel av COOP Arena. Men på tisdag 2 juni beslutade föreningen att dra tillbaka uppsägningen vilket innebär att Luleå Hockey även fortsättningsvis kommer att sköta driften av Coop Norrbotten Arena.

Nuvarande avtal som tecknades mellan Luleå kommun och Luleå hockeyförening (LHF) för tio år sedan går ut den 30 juni 2020. LHF sa upp avtalet för ett år sedan och ville ha en omförhandling av befintligt avtal med hänvisning till bland annat ökade kostnader. Men en sådan lösning skulle innebära att kommunen riskerar att bryta mot lagen.

I och med att föreningen nu tar tillbaka sin uppsägning förlängs avtalet automatiskt i fem år.

Luleå Hockey kommer även fortsättningsvis att ansvara för drift och skötsel av Coop Arena. Det efter att förening beslutade om att dra tillbaka uppsägningen.

Luleå kommun och hockeyföreningen är överens om att det har fungerat bra med LHF som avtalspart och ansvarig för drift och skötsel av hallarna. Möjligheter till avtalsändringar har diskuterats mellan parterna och utgångsläget har hela tiden varit att, om möjligt, finna lösningar på det som LHF framför.

Kommunen riskerar dock att bryta mot lagen om avtalet omförhandlas. Enligt konkurrensverket skulle ändringar i nuvarande avtal kunna tolkas som nytt avtal och därmed underställas dagens regelverk för upphandling.

Följa lagstiftningen

Däremot finns en klausul i gällande avtal som möjliggör automatisk förlängning av avtalet med fem år. Vilket föreningen nu alltså har valt att göra i och med att man drog tillbaka uppsägningen.

– Vi ska självklart följa gällande lagstiftning för upphandling, om en upphandling behöver ske. Att i det här läget bortse från gällande regelverk skulle innebära att Luleå kommun inte bara riskerar att bryta mot upphandlingslagstiftningen, utan också ett vite som skulle kunna bli betydande, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef.

Uppsägningen hade inneburit att Luleå hockeyförening i fortsättningen hade behöver teckna separata avtal för alla ytor där föreningen vill ha exklusivitet. Föreningen skulle även betala avgifter för matcher och träningar.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Frank Rizo

Uppdaterad: 4 juni 2020

Logotyp