Luleå hockey säger upp avtalet med kommunen

Luleå hockeyförening har valt att säga upp avtalet med Luleå kommun avseende drift och skötsel av COOP Arena. Därmed återtar kommunen ansvaret för samtliga hallar i COOP Arena från 1 juli 2020.

Nuvarande avtal som tecknades mellan Luleå kommun och Luleå hockeyförening (LHF) för tio år sedan går ut den 30 juni 2020. LHF sa upp avtalet för ett år sedan och ville ha en omförhandling av befintligt avtal med hänvisning till bland annat ökade kostnader. Men en sådan lösning skulle innebära att kommunen riskerar att bryta mot lagen.

Från 1 juli 2020 ansvarar Luleå kommun för drift och skötsel av Coop Arena. Det efter att Luleå hockeyförening sagt upp avtalet.

Luleå kommun och hockeyföreningen är överens om att det har fungerat bra med LHF som avtalspart och ansvarig för drift och skötsel av hallarna. Möjligheter till avtalsändringar har diskuterats mellan parterna och utgångsläget har hela tiden varit att, om möjligt, finna lösningar på det som LHF framför.

Kommunen riskerar dock att bryta mot lagen om avtalet omförhandlas. Enligt konkurrensverket skulle ändringar i nuvarande avtal kunna tolkas som nytt avtal och därmed underställas dagens regelverk för upphandling.

Följa lagstiftningen

Däremot finns en klausul i gällande avtal som möjliggör automatisk förlängning av avtalet med fem år. Men LHF har alltså valt att vidhålla uppsägningen.

– Vi ska självklart följa gällande lagstiftning för upphandling, om en upphandling behöver ske. Att i det här läget bortse från gällande regelverk skulle innebära att Luleå kommun inte bara riskerar att bryta mot upphandlingslagstiftningen, utan också ett vite som skulle kunna bli betydande, säger Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef.

Uppsägningen innebär att Luleå hockeyförening i fortsättningen behöver teckna separata avtal för alla ytor där föreningen vill ha exklusivitet. Föreningen kommer även att betala avgifter för matcher och träningar.

Text: Monika Aunes

Foto: Frank Rizo

19 maj 2020

Logotyp