Luleå kommun förstärker språkutvecklingen med Lingio

Arbetsmarknadsförvaltningen och Vuxenutbildningen i Luleå har olika insatser för att hjälpa utrikesfödda att snabbt komma in i arbetslivet. På vägen till att bli självförsörjande är språket en viktig del.

Sedan hösten 2021 har Luleå kommun valt att använda verktyget Lingio för att stötta språkutvecklingen i svenska och yrkessvenska.

Åsa Sundberg, arbetsmarknadskonsult på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Porträtt på en kille

Filmon använder språkappen Lingio.

Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder studier, praktik och arbetsträningsplatser där deltagare kan höja sina kompetenser och förmågor. Språkstödet blir då nyckeln till att ta sig in på arbetsmarknaden. Men under pandemin var det inte möjligt med fysiska träffar för deltagarna.

– Efter lite efterforskningar snubblade vi över språkverktyget Lingio som har underlättat språkarbetet genom digitala lösningar. Då kan deltagarna via en app lära sig språket och framför allt yrkessvenska som är viktigt för att effektivt komma in på en arbetsplats, både i själva yrket och bli en del av gemenskapen med kollegor, säger Åsa Sundberg, arbetsmarknadskonsult på Arbetsmarknadsförvaltningen.

Kursdeltagarna har tillgång till övningar dygnet runt i sina mobiler och kan lära sig på sina egna villkor. Det gör det möjligt för deltagarna att ta ett större ansvar över sitt eget lärande samtidigt som arbetsmarknadskonsulterna kan följa språkutvecklingen hos deltagarna genom Lingios Coachingsportal.

Verksamheter inom bland annat vård, omsorg och skola uppmanas av kommunen att avsätta schemalagda tillfällen där deltagaren aktivt får arbeta med Lingio. Det har bidragit till att många deltagare snabbt har utvecklat sin språkliga kompetens.

Filmon använder Lingio i sitt arbete inom äldreomsorgen

Ett viktigt område är äldreomsorgen där Lingio ses som en av pusselbitarna för att fler utrikesfödda lättare ska kunna klara språket i arbetet. Filmon, som ursprungligen kommer från Eritrea, är en av de elever som studerar på Vuxenutbildningen och som använder appen. Utöver studierna arbetar han extra på ett omsorgsboende i Luleå kommun. De senaste månaderna har han läst bland annat Generell svenska 1 och Äldreomsorg 1 och 2 genom Lingio.

– Jag använder Lingio mycket. Det är lätt att öva i mobilen hemma och på bussen om man är på väg någonstans. Det är bra att man kan lära sig själv utan att ha någon som förklarar för en. Jag har lärt mig många ord som fungerar överallt, men också på jobbet, säger Filmon.

Filmons favoritövning är att fylla i ord i meningar.
– En bra sak är att man kan översätta ord från sitt eget språk. Jag tränar mest den övningen där man ska fylla i ord i meningar och repeterar sedan orden som är svåra att komma ihåg.

Övning ger färdighet

Att öva på att prata svenska är en de viktigaste delarna för att få den språkliga utvecklingen att gå framåt och deltagarna uppmuntras att öva både på arbetet och hemma. Med kurser i yrkessvenska för 25 olika yrkesroller kan fler verksamheter i Luleå kommun enkelt stöttas i medarbetarnas språkutveckling.

– De flesta tycker att övningarna är roliga och vi ser att många blir bättre på att skriva på svenska. När de får sina certifikat efter en avklarad kurs blir de väldigt glada och det är fantastiskt roligt för oss att kunna följa deras utveckling och framsteg, avslutar Åsa Sundberg.

FAKTA

  • Lingio startade som ett volontärprojekt sommaren 2015
  • För att nå bra resultat används AI, gamification och individuell coachning
  • Läs mer om appen Lingio Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Maria Näslund
Bild: Maria Näslund och Anna Norén

Logotyp