Luleå med i EU-projekt för inkluderande klimatarbete

Luleå är en av 60 städer som ansluter sig till CrAFt Cities, ett projekt för att skapa klimatneutrala, vackra och inkluderande städer.

Amsterdam, Bologna och Prag fungerar som teststäder, som gör erfarenheter som sedan Luleå och andra städer kan ta del av.

CrAFt Länk till annan webbplats.står för Create Actionable Futures. Projektet lanserades i maj 2022 och ska pågå i tre år. Syftet är att sammanföra medborgare, beslutsfattare, konst och akademi för att gemensamt forma övergången till klimatneutrala städer.

– Vi hoppas att vårt deltagande i CrAFt cities ska ge oss möjlighet att lära av andra städer och kommuner runt om i Europa hur vi kan bli än mer inkluderande i vårt klimatarbete, säger Sophie Forsberg Johansson, klimat- och miljöstrateg på Luleå kommun.

CrAFt är en del av New European Bauhaus (NEB), ett initiativ från Europeiska unionen. NEB är ett initiativ som kopplar ihop klimatomställningen med stadsmiljö och upplevelser.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Bild: CrAFt Cities

Logotyp