Luleås grundskola har bättre resultat än riket

Grundskolan i Luleå visar på en fortsatt positiv trend vad gäller skolresultat och är fortsatt bland de 25 procent bästa i Sverige. Det visar den årliga jämförelsen av landets grundskolor som görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– Luleås grundskolor har en hög kvalitet med lärare och rektorer med hög kompetens. Att med de utmaningar som skolan haft under pandemin ändå lyckas med att öka andelen elever behöriga till gymnasiets samtliga inriktningar är fantastiskt, säger Louice Stridsman grundskolans verksamhetschef.

Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram ökar i Luleå till skillnad från övriga Sverige där behörigheten minskar.

Ökning av behöriga till yrkesprogram

För fjärde året fortsätter Luleå kommuns grundskolor fortsätter att öka andelen elever behöriga till gymnasieskolans samtliga program. Andelen behöriga till gymnasiets yrkesprogram har ökat från 88,7 procent till 89,3 procent. Motsvarande för rikssnittet för samtliga huvudmän är 83,3 procent.

Luleås positiva utveckling sticker ut jämfört med snittet för samtliga kommuner i Sverige som tvärtom har minskat andelen elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram läsåret 2021/2022.

– I SKR:s öppna jämförelser framgår att andelen elever behöriga till gymnasiets samtliga inriktningar är bland de 25 % högsta bland alla kommuner, en mycket positiv trend, säger Lena Heikka, utvecklingsledare i grundskolan.

Kommuners förutsättningar

För att ta till hänsyn till kommuners förutsättningar när det gäller bakgrundsfaktorer hos eleverna publicerar SKR varje år ett modellberäknade värde, vilket kan ses som ett utvecklingsnyckeltal. Faktorerna är föräldrars utbildningsnivå, elevens kön, andel nyinvandrade elever och behovet av ekonomiskt bistånd.

Samtliga tre utvecklingsnyckeltal - gymnasiebehörighet, meritvärde och betyg i alla ämnen har förbättrats. I de två förstnämnda är utvecklingsnyckeltalen dessutom positiva vilket betyder att grundskolan i Luleå har bättre resultat än förväntat utifrån ovannämnda bakgrundsfaktorer.

Om Öppna jämförelser

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Simon Eliasson

Logotyp