Fortsatt positiva resultat för grundskolan

Grundskolan i Luleå visar fortsatt på positiva skolresultat och är bland de 25 procent bästa i Sverige. Detta trots de utmaningar som pandemin ställt på verksamheten. Det visar den årliga jämförelsen av landets grundskolor som görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– Vi ligger fortsatt bland de 25 procent bästa i Sverige trots att vi har haft utmaningar i och med pandemin. Skolorna har gjort ett bra jobb med att upprätthålla god kvalitet, säger Louice Stridsman, verksamhetschef grundskolan.

Den årliga jämförelsen av landets grundskolor som görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar att grundskolan är bland de 25 procent bästa i Sverige. Detta trots de utmaningar som pandemin ställt på verksamheten.

Ökning av antalet behöriga till gymnasieskolan

Andelen pojkar som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram är 90,1 procent och andelen flickor 87,3 procent. Det som bryter tidigare trend är att pojkarnas behörighet nu är högre än flickornas. Skolor där behörigheten ökat mest är Björkskataskolan, Hertsöskolan, Råneskolan och Bergskolan.

– På totalen har behörigheten till gymnasiet ökat från 88 till 88,7 procent, en fortsatt positiv utveckling under de fyra senaste åren. Pojkarnas gymnasiebehörighet ökar för fjärde året och är nu högre än flickornas. Flickornas varierar med upp- och nedgång under de senaste åren, säger Lena Heikka, utvecklingsledare, grundskolan.

Kommuners förutsättningar

För att ta till hänsyn till kommuners förutsättningar när det gäller bakgrundsfaktorer hos eleverna publicerar SKR varje år ett modellberäknade värde. Faktorerna är föräldrars utbildningsnivå, elevens kön, andel nyinvandrade elever och behovet av ekonomiskt bistånd.

– Det modellberäknade värdet kan ses som ett utvecklingsnyckeltal som tas fram i jämförelse med samtliga kommuners resultat. För Luleås del visar den att vi utifrån våra förutsättningar har potential att nå högre meritvärden, säger Lena Heikka, utvecklingsledare, grundskolan.

Fortsättningsvis höga resultat i årskurs 6

Även i årskurs 6 har Luleå kommuns grundskolor fortsatt höga resultat och placerar sig bland de 25 procent bästa i Sverige. I de flesta ämnena når fler elever minst kunskapskravet E för 2021 jämfört med 2020, vilket är en positiv utveckling trots pandemins påverkan

– För årskurs 6 ser vi att både andelen pojkar och flickor som når minst E i ämnena ökar. Det är glädjande att det elevnära arbetet som genomförs av alla våra anställda ute på skolorna ger eleverna en undervisning av god kvalitet, säger Louice Stridsman verksamhetschef.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Anders Alm

Logotyp