Luleå utses till miljöbästa kommun i Norrbotten

Luleå kommun visar goda resultat i hållbarhetsrankingen "miljöbästa kommun" som lanserades den 11 maj. Resultatet visar att Luleå kommun klättrat 219 placeringar från föregående år och hamnar på första plats i länet.

– Vi på kommunen arbetar ständigt för att förbättra vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Vårt mål är att de som bor i Luleå ska kunna leva ett gott liv utan att göra det sämre för andra människor eller naturen. Därför är det väldigt roligt att vi placerar oss bra i kommunrankingen för ”miljöbästa kommun”. Det är ett litet kvitto på att vi kommit en bit på vägen, säger AnneLie Granljung, samhällsutvecklingschef Luleå kommun

I undersökningen tillhör Luleå kommun gruppen större städer. I denna grupp placerar sig kommunen på plats 26 av 108.

Rankingen baseras på enkäter som skickats ut till Sveriges alla kommuner samt aktuell data och statistik från källor som rör kommunernas hållbarhetsarbete. Utifrån materialet från enkäterna mäts kommunernas aktivitet och ambition inom områden som har betydelse för omställningen till ett hållbart och frossilfritt samhälle.

Luleå kommun hamnar på plats 60 i årets totala ranking. Luleå klättrar därmed 219 placeringar från undersökningen 2020 och 14 placeringar från 2019. Anledningen till den stora förbättringen är bland annat kommunens utvecklade hållbarhetstänk men också kommunens ökade delaktighet i Aktuell hållbarhets enkätundersökning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Nina Aronsson

Foto: Luleå kommun

Logotyp