Mikael Lekfalk sägs upp

Hanteringen av det dyra avtalet med ledningsstöd, som tecknats utan att politikerna i kommunstyrelsen fått någon information, innebär att det förtroende som är nödvändigt för att kommundirektör Mikael Lekfalk ska kunna utföra sitt arbete allvarligt skadats.

– Mot bakgrund av det som har uppdagats har vi avslutat hans anställning. Vi är också överens med Mikael om lösningen, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Kommundirektör Mikael Lekfalk lämnar sin anställning med omedelbar verkan.

I juni 2018 tecknade kommundirektör Mikael Lekfalk ett avtal om köp av tjänster för ledningsstöd av Resultatfabriken Consulting AB. Avtalet gällde från den 1 juni 2018 till och med den 31 december 2019. Trots det undertecknades inte avtalet förrän den 2 november 2018. Avtalet har kostat kommunen 30 000 kronor i månaden för 12 timmars rådgivning. Efter omfattande kritik av avtalet och det sätt det tecknades, beslutade Mikael Lekfalk att säga upp avtalet den 2 oktober.

– Allmänhetens förtroende är avgörande för oss som är verksamma i offentlig sektor. Mikael har undanhållit oss politiker nödvändig information om sitt avtal, vilket i sig är allvarligt. Därför väljer vi att avsluta hans anställning. Det förtroende som är nödvändigt för uppdraget saknas, säger kommunalrådet Niklas Nordström.

– Två saker måste ses över och förtydligas. Dels informationsplikten mot oss politiker, dels de styrdokument som hanterar kommundirektörens uppdrag och mandat. Det är en översyn som behöver ske i bred politisk samverkan, säger oppositionsrådet Anders Josefsson.

– De sista dagarna har gett mig insikt, det är viktigt att få ett avslut på den här diskussionen. Det enda sätt jag och Niklas Nordström ser är att jag avslutar mitt uppdrag som kommundirektör. Jag har brustit i hanteringen av upphandling av konsult, det tar jag ansvar för. Det känns givetvis ledsamt att avsluta min tid i Luleå kommun på det här sättet. Vi har gjort många bra saker i kommunen och de kommer såklart i skymundan nu, säger Mikael Lekfalk.

Kommundirektörens avtal innebär att han får ett avgångsvederlag på 13 månadslöner, vilket totalt sett innebär en kostnad för Luleå kommun på 1 955 000 kronor inklusive arbetsgivaravgifter. Mikael Lekfalk lämnar sin anställning med omedelbar verkan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Lulefotograferna

Logotyp