Miljoner till omsorgspersonal

Luleå kommun får 12 miljoner kronor genom regeringens satsning Äldreomsorgslyftet – kompetenshöjning för vård- och omsorgspersonal. Satsningen gjordes efter utbrottet av covid-19, som har synliggjort det utmaningar som vård och omsorg står inför, särskilt äldreomsorgen.
– Ett välkommet tillskott till den kompetenshöjning för vårdbiträden som vi redan har påbörjat, säger Nina Lind, avdelningschef på kommunen.

Projektet Äldreomsorgslyftet ska möjliggöra för anställda inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, att kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

Vårdbiträden inom äldreomsorgen kan nu få erbjudande om att utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid.

Nina Lind

Kommunen erbjuder redan nu tillsvidareanställda medarbetare att utbilda sig under arbetstid till undersköterska eller stödassistent.

– Med de extra pengarna kan vi öka satsningen på personalen och därmed även öka kvalitén i omsorgen.

Fast anställning väntar

De vårdbiträden som nappar på erbjudandet om att utbilda sig till undersköterska eller stödassisten får direkt en fast anställning, en så kallad tillsvidareanställning.

Eftersom kommunen har ett stort rekryteringsbehov i denna sektor är alla nytillskott viktiga.
– Antalet äldre i befolkningen ökar och vi behöver ständigt fler medarbetare inom omsorgen, förklarar Nina Lind.

De som redan jobbar inom äldreomsorgen, som timanställda eller visstidsanställda, kommer att prioriteras.

Samarbete med gymnasieskolan

Kompetenslyftet genomförs inom gymnasieskolans vård- och omsorgscollege. De som redan har gymnasiebetyg i svenska och samhällskunskap har största förutsättningar att klara utbildningen.

Äldreomsorgslyftet innebär ett ökat behov av utbildningsplatser. Något som gymnasieskolan nu jobbar för att tillgodose.

FAKTA

Äldreomsorgslyftet pågår till och med 2021.

Vård- och omsorgscollege Norrbotten:

  • verkar för att elever och anställda får kvalitetssäkrade och certifierade utbildningar som matchar arbetslivets behov
  • samarbetar med sex kommuner, Region Norrbotten, fackförbundet Kommunal, Arbetsförmedlingen, Luleå Tekniska Universitetet samt utbildningsanordnare på ungdomsgymnasium och vuxenutbildningen.
  • är verksamma på nationell, regional och lokal nivå

Text: Karin Kemi

Foto: Shutterstock

15 september 2020

Logotyp