Mobil pop up för Luleås unga

För att vara mer flexibla och nå ut till fler unga vill nu kommunens ungdomsverksamhet Ung i Luleå starta en slags rörlig fritidsgård. Frågan ska upp i kultur-och fritidsnämnden i oktober.

Med pop up-verksamhet kan Ung i Luleå finnas där ungdomarna finns och jobba uppsökande.

Redan i dag jobbar flera kommuner i landet med mobil pop up-verksamhet för ungdomar. Ung i Luleå ser fördelar med att erbjuda något som inte är knutet till en fysisk fritidsgård. Med pop up’en kan man jobba uppsökande, åka till skolor som inte har en fritidsgård nära, vara ute i bostadsområden och samarbeta med föreningar.

– Med en mobil verksamhet är vi inte begränsade geografiskt, vi kan nå ut till fler och möta ungdomar där de är, säger Sari Hedlund, enhetschef Ung i Luleå.

Luleås mobila pop up-verksamhet beräknas till en årsbudget på 1,1 miljon kronor och ska ses som ett komplement till de fasta fritidsgårdarna.

Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott ska ta upp förslaget den 14 oktober och kultur-och fritidsnämnden fattar beslut den 28 oktober.

Text: Therese Hedmsn

Foto: Shutterstock

08 oktober 2020

Logotyp