Myndigheternas uppmaning: Tänk på avståndet

Länsstyrelserna i Sverige har gått ut med en samlad lägesbild om hur rekommendationerna följs under sommaren. Enligt den så finns stora brister i efterlevnaden, speciellt under kvällstid och i samband med alkoholförtäring. Det rapporteras också om en trötthet att hålla avstånd och att följa rekommendationer.

Ett stort antal kommuner har identifierat allvarliga brister i efterlevnaden vid serveringsställen, framförallt under kvällstid och i samband med alkoholförtäring.

Inom Luleå kommun har totalt 122 trängseltillsyns-besök gjorts hittills. Av dessa har ca 30 procent fått anmärkningar. Det kan handla om att det saknas anslag, handsprit, att det varit för tätt mellan borden eller trängsel i kön. Det kommer även in klagomål från allmänheten som kommunen följer upp.

Kom ihåg att hålla avståndet, även på restauranger och uteserveringar.

En trötthet i att följa rekommendationer

Flera län rapporterar om en trötthet i alla åldersgrupper att hålla avstånd och följa rekommendationer. Personer i åldern 70+ vistas i allt för stor omfattning vid platser där människor samlas och unga följer inte rekommendationerna i samma utsträckning som andra åldersgrupper.

Så är läget i Norrbotten

Det är ett fortsatt allvarligt läge och viktigt att vi fortsätter att hålla i, hålla ut och hålla fysiskt avstånd. Länsstyrelsen Norrbottens samlade bedömning är att efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer i Norrbottens län generellt är god, men att det finns lokala variationer mellan kommuner och olika verksamheter.

Läs mer om länsstyrelsens lägesbildlänk till annan webbplats

FAKTA Sommar och Covid-19

  • Tvätta händerna ofta och stanna hemma om du har förkylningssymtom, nysa och hosta i armvecket.
  • Är du symptomfritt kan du resa inom Sverige. Du har ett personligt ansvar att resa så smittsäkert som möjligt. I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. 
  • Undvik nära kontakter med människor som du inte umgås med normalt, både under resan och på ditt resmål.
    Undvik också att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop eller bröllop.
  • Det är fortsatt förbud mot trängsel på barer och kaféer.
    Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats

Text: Länsstyrelsen Norrbotten/Luleå kommun

Bild: Shutterstock

16 juli 2020

Logotyp