Nåidenhallen föreslås rivas

Kommunstyrelsens arbetsutskott biföll ärendet om att omgående börja riva D-hallen vid Coop Arena eller Nåidenhallen som den också kallas och bygga en ny hall. För att säkra tillgången till isytor under kommande vintersäsong ska en utomhusrink anläggas under tiden mellan rivning och nybyggnation. Detta är förslaget som arbetsutskottet diskuterade idag.

Det fanns reservationer om att avvakta Haverikommissionens rekommendationer först, med tanke på det stora investeringsbehovet i kommunen. En ny hall beräknas kosta 40 miljoner kronor vilket är det dyraste av alternativen. Ett annat alternativ är att förstärka konstruktionen samt utöka snöskottningen. Finansieringen av den nya hallen ska tas med i arbetet med strategisk plan och budget 2022-2024.

Nåidenhallen är stängd eftersom den har allvarliga brister i takkonstruktionen. Nu föreslås rivning och en ny hall. Ärendet ska behandlas polistiskt före sommaren så att arbete kan komma igång snabbt.

– Vi vill säkerställa att vi har isytor till vintern, och därför inte avvakta Haverikommissionens rekommendationer. Vi behöver agera nu, eftersom flera verksamheter behöver samverka snabbt, det kan inte vänta, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Nåidenhallen stängdes senhösten 2020 på obestämd tid eftersom den har en konstruktion som liknar Tarfalahallens, en idrottshall i Kiruna som rasade i mars 2020. Hallen är en av fyra ishallar vid Coop Arena, där allmänheten och skolor kan åka skridskor och föreningar tränar konståkning och curling.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om ärendet den 21 juni.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade sammanlagt 13 ärenden vid sitt sammanträde den 7 juni. Läs handlingarna här.länk till annan webbplats

FAKTA Nåidenhallen

  • byggdes 2008
  • stängdes i november 2020 eftersom takkonstruktionen har allvarliga brister
  •  
  • Verksamheter: konståkning, curling, skolverksamhet, allmänhetens åkning och övriga arrangemang

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén, Frank Rizo

Uppdaterat 7 juni 2021

Logotyp