Nu plockar vi värsta skräpet

Hur mycket skräp finns det längs trottoarer och på gräsmattor? Det tänkte vi ta reda på.

Under vecka 25 kommer ett gäng feriejobbande ungdomar att städa i centrum och ute i stadsdelarna. Allt skräp kommer sedan att samlas in i plastsäckar som samlas på en samlingsplats på Storgatan så att alla kan ta del av mängden skräp. Du kan också hjälpa till den 20 och 21 juni.

• Det är olagligt att skräpa ner i Sverige. Den som skräpar ner kan få böter men även fängelse

• Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till

• När det gäller nedskräpning som är mindre allvarlig kan polisen bötfälla på plats. Boten är på 800kr

• Från 1 januari 2022 kommer även mindre skräp som fimpar eller tuggummin ingå i skräpboten

Fimpar och småskräp är värsta skräpet - Du kan hjälpa till att städa på Luleå centrumhalvö den 20 och 21 juni.

Du kan också hjälpa till att städa på centrumhalvön

Vi vill gärna att fler kommer och hjälper oss att städa. Den 20 och 21 juni finns vi på Storgatan mellan Smedjan och Åhlén för att dela ut sopsäckar och hänvisa ett område på centrumhalvön som behöver städas. Du behöver själv ta med dig handskar.

Värsta skräpet

Rökare fimpar oftast där personen befinner sig och där kanske det inte finns en askkopp eller sopkorg. Då ligger fimparna och skräpar överallt på våra gator och torg, ramlar ner i dagvattenbrunnarna och vidare ut till vårt hav. I en nationell skräpmätning som utfördes 2020 bestod skräpet av 62% fimpar av allt skräp. Snus kom på andra plats med 14%. Det betyder att nästan 80% av alla skräpföremål är cigaretter och snus.

Vi måste bli snällare med vår stad och natur vi lever i.

Havet börjar vid avloppsbrunnen där allt småskräp samlas.

Cigarettfilter är gjorda av plast

Cigarettfilter är gjort av en plast, i filtret fastnar tobakens farliga ämne som inte ska nå rökarens lungor. Men detta farliga ämne är även farligt för vår natur. Bland annat kadmium som finns i batterier. Batterier vet vi att vi inte ska slänga i naturen och återvinner den. Men varför gör vi inte det med fimparna?

Eftersom filtret i cigaretterna är gjort av plast så bryts den inte ner i naturen. Det tar nästan 100 år innan mikroplasten försvinner, om den ens gör det. Denna lilla fimp är ett stort och farligt skräp som kan få stora konsekvenser för djuren, miljön och vår stad.

Under veckan kommer vi att informera om den nya lagen och även dela ut engångsaskoppar.

Fimpa lätt - Fimpa rätt!

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay, montage Anita Sundberg

Logotyp