Nu rivs Logementet

I veckan startar rivningen av kommunens fastigheter i det område som kallas för Logementet. Anledningen till rivningen är byggandet av förlängningen av Krondalsvägen till Lulsundsrondellen och att det planeras för nya bostäder på platsen som då blir en del av Kronanområdet.

Verksamheter inom fordonsservice, snickeri och gatudrift med ett 60 tal personer har haft platsen som bas sedan 1980-talet men har nu flyttats ut till olika delar av kommunen.

John Sandström från Luleå kommun projektleder rivningen av byggnaderna på arbetsplatsområdet Logementet. Till sommaren ska jobbet vara klart och bygget av förlängningen av Krondalsvägen ned mot Lulsundsrondellen kan påbörjas.

Fastigheterna på Logementområdet är ett arvegods från tiden då Luleå Renhållning hade sina verksamheter på platsen. Innanmätet började rivas i december och det mesta av värde är utplockat. Det som går att återanvända har sparats för kommande utförsäljning.

– Vi kommer att sälja ut det som varit i bra skick och som går att återanvända, exempelvis takarmaturer, toalettporslin, blandare, fönster, varmluftsfläktar och radiatorer, säger Luleå kommuns projektledare John Sandström.

John Sandström från Luleå kommun och yrkesarbetare Hanna Rosehäll från CWN ser över material som ska återbrukas och säljas av.

Se upp för byggtrafik

I veckan tar rivningen av fasaderna sin början och de närboende och förbipasserande kommer att se grävmaskiner och lastbilar köra skytteltrafik till och från platsen.
I maj beräknas rivningen av alla byggnader vara färdig och det sista som rivs är betongfundament och asfalt.

Under asfalten finns hyttsten som ska återanvändas till fyllning av den sista etappen av Krondalsvägen, som anläggs vintern 2024/2025.

Det känns som en sista symbolhandling på det gamla Logementet när kommunens information- och platstavla tas ned för gott. Snart är byggnaderna ett minne blott.

Därför rivs Logementet

Orsaken till att byggnaderna rivs är för att ge plats åt sista delen av Krondalsvägen, sträckan från Lottagatan ned till Lulsundsrondellen. Förutom plats för den nya vägen skapas även utrymme för nya flerbostadshus och radhus i suterräng längs sidan mot Lulsundsberget.

Container efter container lämnar byggnaden fulla av material som ska på deponi. I framtiden ska här stå nya bostäder inom det som heter Kronanområdet.

Nya platser för verksamheterna

Flyttlassen för personalen på Logementet har redan gått till andra platser. Lumires avdelning för vatten och avlopp har flyttat sin verksamhet till Torspslingan och personal från infrastruktur- och serviceförvaltningen har fått nya arbetsplatser på Bragegatan och Depåvägen.

Det mesta av interiören i byggnaderna är borttaget och mycket har följt med verksamheterna till de nya arbetsplatsområdena i kommunen.

Ersättning av skyddsrum

Det skyddsrum som har funnits i lokalerna på Logementet försvinner i och med rivningen. Men ny placering med plats för samma antal, 120 personer, byggs i någon form inom Kronanområdet och ska enligt beslut från MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, stå färdigt senast december 2027.

Det ekar tomt i lokalerna som för bara några månader sedan var fyllda av energi och prat från de 60 personer som haft Logementet som arbetsbas.

Varsam rivning och omhändertagande av material

Det är personal från CWN, tidigare BDX, som står för den selektiva rivningen där alla fraktioner sorteras var för sig. Exempelvis metall, betong, glas, elkomponenter, elektronikkomponenter, trä, isolering, förorenat material såsom kitt i fönster och isolering runt vattenledningar.

Miljöfarligt material som asbest omhändertas direkt av underentreprenören Ocab.

FAKTA

  • Nedmonteringen av husen på Logementet har pågått sedan december
  • Verksamheterna har flyttats ut i andra delar av Luleå
  • Rivningen av fastigheter inklusive betongfundament och asfalt beräknas vara klar innan sommaren
  • Försäljning för återbruk, byggmaterial och interiör annonseras i våra kanaler framöver

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Logotyp