Så hanterar Luleå kommun coronaviruset

Luleå kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper. Samlad information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset och covid-19 finns på www.lulea.se/corona .

Nu rivs resten av gångbron

Gångbron över södra hamnleden har monterats ner och fraktas bort - idag fortsätter arbetet med att riva det som återstår. Först rivs trapphus och hiss på samma sida som Södra Hamnplan.

För att genomföra arbetet på ett säkert vis kommer körfälten att begränsas. Det innebär att en fil av Varvsleden närmast där vi river kommer att vara avstängd. Det gäller även befintligt övergångsstället på platsen. Nytt tillfälligt övergångsställe i närområdet kan användas under arbetstiden.

Rivningen av trapphusen och hissarna till den tidigare gångbron över Varvsleden pågår fram och med 24 mars till och med 15 maj,

Halva parkeringsytan på Södra Hamnplan används under tiden som uppställningsområde för containrar och utrustning.

Vid nästkommande etapp, dvs rivning på andra sidan mot Hermelinen, kommer även där körfältet att stängas av på liknande sätt som i inledande etapp.

Om allt går som planerat kommer arbetet av vara klart i sin helhet senast 15:e maj.

Rivningsarbetet kunde tidigareläggas på grund av att Södra Hamnplan inte längre behövs för aktiviteter under SM-veckan.

FAKTA

  • Den 21 januari genomfördes demontering av den blå gångbron över Södra Hamnleden.
  • Arbetet med demontering av trapphus och hissar på var sida av vägenpågår till 15 maj
  • Arbetet genomförs inom ramen för kommunavtalet av NCC

Text och foto: Eva Sundgren

24 mars 2020

Logotyp