Nu startar arbetet på Hertsöfältet

Nu inleds utbyggnaden av Luleå Industripark på Hertsöfältet. I juli startar markarbetena och redan i höst kan arbetet med de första industrietableringarna starta. "Talga och troligtvis även Duroc avser att starta upp", säger Robert Eriksson, projektchef för Luleå Industripark.

Robert Eriksson, projektchef på Luleå Industripark, besöker ett ensamt jakttorn som snart är ett minne blott på Hertsöfältet. Här ska nya industrier byggas.

Hertsöfältet mellan Lövskärsvägen och Svartön är bitvis avverkad och i en del av området förbereder redan Luleå Energi för en ny anläggning, en kraftstation för att ta emot kraftledningarna som planeras och sedan fördela ut el till etableringarna. Men snart kommer fler maskiner påbörja markarbeten på industritomterna där skogen nu avverkats, för nu har den aktuella miljödomen för markarbetena vunnit laga kraft.

– Vi hoppas på att kunna starta arbetet i juli med markarbeten. Nu finns det redan vägar att utgå ifrån så vi behöver inte börja med att bygga vägar. Vi markavtäcker, då skottas stubbar och stenar bort, helt enkelt. Sedan grundlägger vi med jord och grus för att skapa en etableringsyta för att få sätta upp baracker som ska kunna fungera som arbetsplatser, säger Robert Eriksson, projektchef för Luleå Industripark.

Emma Sailamaa är projektledare för infrastruktur.

På den aktuella delen av Luleå Industripark, Hertsöfältet, planeras det för dels nya industrier som Talga som ska tillverka batterikomponenter, anoder, där naturlig grafit från Vittangi ska användas, och Fertiberia som ska tillverka klimatsmart konstgödsel. Men också flyttade industrier från Svartön som Lindab och Duroc som bygger nytt på Hertsöfältet.
– Nu går vi in i en fas där allt förberedande arbete med markanvisningar och planer övergår i faktiska byggnationer. Det känns förstås bra när det konkret börjar byggas, säger Robert Eriksson.

Emma Sailamaa, projektledare för infrastruktur, håller koll på de kommande etapperna:
– Till hösten börjar vi bygga en pumpstation. Efter det bygger vi ytterligare infrastruktur kring industrierna, säger hon.

Utöver byggnationerna på Luleå Industripark byggs även en gång och cykelväg längs Hertsövägen.
– Det bygget kommer igång sent på hösten, under fjärde kvartalet och förhoppningsvis är vi klara till sommaren 2024, säger Emma Sailamaa.

Hur kommer allt det här byggandet påverka allmänheten?
– Det kommer att betyda att byggtrafiken går igång längs Hertsövägen och förstås kommer det att märkas en del, men i storleksordningen som när vi snöröjer ungefär. Mest troligt stängs Gräsörenvägen för allmänheten så att det enbart blir byggtrafik på den, konstaterar Sailamaa.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Ronny Olovsson

Logotyp