Nu utreds skolstrukturen områdesvis

Hösten 2020 genomfördes en folkomröstning om Luleå kommuns skolstruktur. Som ett resultat av detta fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå en ny struktur för förskolor och skolor områdesvis.

– Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på det här uppdraget. Det har gått många år sedan tidigare utredningar genomförts, samtidigt som förutsättningarna har förändrats över tid, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Utredningen ska ske etappvis för de olika geografiska områdena och ska bygga på nyproducerade underlag och kostnadskalkyler som genomförs med hjälp av extern kompetens. Arbetet prioriteras i första hand till stadsdelarna Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset.

Utredningen påbörjas i stadsdelarna Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset.

Målet är att redovisa vilka förändringar i lokalerna som är nödvändiga för att förskolorna och skolorna fortsatt ska ha en bra pedagogisk verksamhet, god arbetsmiljö och utbildningsplatser till alla barn och elever.

- Anledningen till att Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset är prioriterade är att kommunen har störst behov av att se över strukturen där, säger Maarit Enbuske.

Under utredningen kommer förslag och konsekvensbeskrivningar att arbetas fram. Det är tjänstepersoner från flera av kommunens förvaltningar som är inblandade. Utredningsarbetet ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden under tidig vår 2022.

Dialog

Under hela processen kommer politiken att ha dialog med vårdnadshavare, elever och personal.

– Vi vill ha förutsättningslösa samtal med berörda vårdnadshavare, elever och personal under processen dels för att lyssna in hur de ser på nuvarande skolstrukturen, men även för att berätta om den utredning som nu görs, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Parallellt med utredningen av skolstrukturen i Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset pågår även arbetet med att lösa lokalsituationen för Hertsöskolan och Furuparksskolan.

FAKTA

  • Luleå kommun har 32 grundskolor och 51 förskolor
  • Hösten 2020 kom ett nytt uppdrag om att utreda skolstrukturen områdesvis
  • 2020 genomfördes en folkomröstning om skolstrukturen

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg

Grafik: Joakim Höggren

Logotyp