Nya avgifter för avfallshantering

Den 25 mars beslutade kommunfullmäktige om ny avfallstaxa för Luleå kommun. Den nya taxan innebär att grundavgifterna höjs med 15,91 procent och att hämtnings- och behandlingsavgiften för restavfall höjs med 10,52 procent. Höjningen motiveras främst på grund av ökade kostnader för återvinning och återbruk samt ökade kostnader för drivmedel och behandling av restavfall.

Avfallstaxan styr vilka avgifter du som kund får betala för Lumires avfallstjänster och justeras nu för att möta ökade kostnader inom insamlings-, återvinnings- och återbruksverksamheten. Höjningen omfattar grundavgifterna samt taxan för restavfall, samt införande av nya taxor för fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus. De nya avgifterna börjar gälla 1 april 2024.

Avfallstaxan får en ny avgiftsdel - fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus. Detta beror på att kommunen från och med den 1 januari 2024 tagit över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll.

– Vi ser det som en nödvändig åtgärd att anpassa avfallstaxan för att täcka våra ökade kostnader och säkerställa en hållbar avfallshantering för Luleå kommun. Vi ber om er förståelse och tålamod medan dessa förändringar genomförs för att förbättra avfallshantering och hållbarhet i Luleå kommun, säger Ola Cederholm, återvinning- och avfallschef. 

Ny avgiftsdel

Avfallstaxan får även en ny avgiftsdel - fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus. Detta beror på att kommunen från och med den 1 januari 2024 tagit över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Insamlingen ska som huvudprincip vara kostnadsfri för fastighetsägaren och Lumire erbjuder därför enligt den nya avfallstaxan ett kostnadsfritt grundpaket som omfattar insamling av pappers- och plastförpackningar varannan vecka samt metall- och glasförpackningar var fjärde vecka. Tätare intervall kommer att vara förenade med en avgift.

Kostnadsfri inlämning på återvinningsstationer

Boende i villor och fritidshus erbjuds ännu inte insamling av förpackningar vid fastigheten, utan är hänvisade att kostnadsfritt lämna sina förpackningar vid Lumires återvinningsstationer.

Ola Cederhollm

– Alla vinner på att avfallet minskar. Det är bättre för både klimatet och miljön att undvika att avfall överhuvudtaget uppstår, säger Ola Cederholm, Lumire.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Fanny Norlin, Lumire/ Karin Kemi, Luleå kommun
Foto: Lumire

Logotyp