Nya medarbetare på Luleå kommunföretag

Luleå Kommunföretag förstärker organisationen med tre nya medarbetare. Johan Hedman, Hanna Wallenberg och Caroline Fredriksson axlar nu centrala roller i bolaget.

Luleå Kommunföretag AB är moderbolaget i Luleå Kommuns bolagskoncern och består av alla helägda bolag i Luleå Kommun – Luleå Energi, Luleå Hamn, Lumire, LLT, Lulebo, Luleå Business Region och Nordiskt Flygteknikcentrum. Bolagskoncernen har ett stort uppdrag i samhället och samhällsomställningen mot ett hållbart växande Luleå. Under våren och sommaren har ett arbete pågått för att för att möta utmaningarna och fånga möjligheterna. I augusti tillsattes ny VD, Rickard Lundmark och nu har organisationen stärkts med tre nya medarbetare.

– Känns fantastiskt att nu kunna annonsera teamet som tillsammans med bolagen ska utveckla bolagskoncernen vidare, stärka samarbeten både inom koncernen, med kommunen och med alla våra kunder och partners. Hanna, Johan och Caroline har alla långa och värdefulla erfarenheter som kommer bidra till utvecklingen för hela kommunkoncernen och specifikt för bolagskoncernen, säger Rickard Lundmark.

Johan Hedman

Johan Hedman, CFO (Chief Financial Officer)

Johan Hedman som börjar i december har över 18 års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom offentlig sektor där han de senaste fyra åren har varit ekonomichef på Norrbottens Flygflottilj. Där har han främst haft ansvaret för att förbättra och utveckla ekonomistyrningen inklusive att säkerställa att den ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande, förfinat budgeterings- och uppföljningsprocessen samt utvecklat arbetet med intern styrning och kontroll.

– Jag ser med glädje och ödmjukhet fram emot uppdraget som CFO för Luleå kommunföretag, att tillsammans med övriga i Luleå kommuns bolagskoncern få fortsätta utveckla bolagets och koncernens affärsutveckling med tillhörande ekonomistyrning och därmed skapa en bättre möjlighet för tillväxt, hållbarhet och expansion för hela Luleå säger Johan Hedman.


Hanna Wallenberg

Hanna Wallenberg, Utvecklingschef

Hanna Wallenberg som börjar sin tjänst i november har bred erfarenhet av strategisk affärs- och verksamhetsutveckling för såväl näringsliv som offentlig sektor. Närmast kommer hon från Trafikverket, där hon ingått i ledningsgruppen för Norrbotniabanan, en av Sveriges största infrastruktursatsningar, och även lett kommunikationsarbetet för projektet. Hon är ledarskapsutbildad vid Harvard University och specialiserad på att leda förändring med fokus på digitalisering och hållbarhetsomställning.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att axla rollen som utvecklingschef för Luleå kommunföretag. Luleå är navet för den omfattande gröna omställning som nu inleds i norr, och koncernens bolag med deras viktiga verksamheter har en central roll i att skapa förutsättningar för denna historiska samhällsomvandling. Tillsammans kommer vi att driva utvecklingen och säkerställa att Luleå tar avgörande kliv för en hållbar framtid, säger Hanna Wallenberg.

Caroline Fredriksson

Caroline Fredriksson, Verksamhetscontroller

Caroline Fredriksson som började i sitt nya jobb i september har nästan tjugo års erfarenhet inom kommunal förvaltning, varav femton av dessa inom Luleå kommun och Arbetsmarknadsförvaltningen. Caroline har bland annat arbetat som utbildningsledare, enhetschef samt verksamhetsutvecklare och har därigenom lång erfarenhet av administrativt arbete som verksamhetsstöd med samordning, verksamhetsplanering, uppföljning, utveckling samt som processtöd till ledningsgrupper.

– Jag drivs av att utveckla och att utvecklas och det känns jättekul att jag fått förtroende att vara en del av Luleå kommunföretag och allt som händer inom koncernen och den gröna omställningen i stort, säger Caroline Fredriksson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Rickard Lundmark, Malin Svedjeholm

Foto: Pressbild

Logotyp