Nya skisser på framtida Hertsöskolan

Idag presenterades nya skisser på hur framtida Hertsöskolan kan komma att bli. I förslaget från Luleå kommun föreslogs bland annat en ny totalyta för skolan och tillhörande fastigheter samt nya mått för sporthallen.

2021 upptäckte Luleå kommun att den befintliga Hertsöskolan drabbats av omfattande fukt- och mögelskador. Samma år beslutade kommunen att en ny skola skulle byggas och därtill ett helt nytt bibliotek, sporthall, fritidsgård samt mat- och kökssal. I planerna för skolan är det beräknat att man ska kunna ta emot upp till 600 elever från årskurserna 4–9.

Bild på hur framtida Hertsöskolan kan komma att se ut.

Skiss på hur framtida Hertsöskolan kan komma att se ut.

Luleå kommun och Stadsbyggnadsförvaltningen presenterade under onsdagen nya förslag till barn- och utbildningsnämnden samt kultur-och fritidsnämnden om nya Hertsöskolan. I förslagen föreslår Stadsbyggnadsförvaltningen att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas med en totalyta av cirka 11 600 m2. Därtill att nya sporthallen ska utökas och nästan fördubblas i golvyta jämfört med nuvarande och tidigare sporthall.

Överblicksskiss för nya Hertsöskolan.

Överblick och skiss för nya Hertsöskolan.

Vidare meddelade Stadsbyggnadsförvaltningen att sidoprojektet om trivselskapande åtgärder under byggtiden på Hertsön har påbörjats och att arbetet kommer samordnas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Lulebo. Därtill meddelades att en trolig tidsförskjutning kan bli aktuellt med inflyttning höstterminen 2025 istället för målsättningen vårterminen 2025.

 

Kommande för Hertsöskolan:

  • Ny detaljplan beslutad, beräknas vinna laga kraft november eller december 2022.
  • Upphandling sker i början av 2023.
  • Rivning av nuvarande byggnad beräknas påbörjas 2023.
Överblick och skiss för nya Hertsöskolan och utemiljön.

Skissritningar på utemiljön och Hertsöskolan.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Adam Larsson Englund

Foto: MAF och Luleå kommun

Logotyp