Nya skolan ett klick bort

En inloggning öppnar dörren till en skolvärld där alla digitala läromedel och lärresurser är samlade. Just nu testas den nya digitala miljön Skolon – som snart används av alla elever och lärare i kommunen.

– Skolon är en enkel och användarvänlig digital miljö för både elever och lärare. När man loggar in finns en vy som ger en översikt över allt den enskilda läraren och eleven behöver för sitt arbete i skolan, säger Agneta Hedenström, IT-utvecklare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolon är en webbplats som är molnbaserad vilket innebär att du kan jobba i vilken dator som helst.

Örnässkolan är först ut att testa Skolon som är ett nytt sätt att samla alla digitala skolverktyg och läromedel på ett och samma ställe. I applikationen ligger undervisningsmaterial för allt ifrån matte till hemkunskap och här finns eventuella hjälpmedel som eleven behöver. Dessutom syns både Teams och vårdnadshavarappen i samma vy.

– Det är en webbplats som är så användarvänlig att även den som inte är datavan enkelt kan arbeta i miljön, säger Agneta Hedenström och förklarar att tjänsten är molnbaserad, vilket gör att såväl elever som lärare kan jobba i vilken dator som helst och tjänsten är platsoberoende.

Ständigt aktuella böcker

– Böckerna finns alltid med dig, och du kan till och med läsa dem i mobilen. På sikt är målet att pappersböcker ska ersättas av digitala böcker, säger Agneta Hedenström.

Som det är nu tappar eleverna bort en stor mängd läromedel, och de tryckta böckerna blir inaktuella och måste ersättas med nya. Det är en stor kostnad för skolan. Digitala böcker kan man inte tappa bort och de uppdateras kontinuerligt, vilket gör att de ständigt är aktuella.

Sparar både tid och pengar

Agneta Hedenström säger att Skolon inte bara sparar pengar, utan också tid!

– Lärarna behöver inte längre söka efter länkar och information på nätet. Allt de behöver finns redan samlat på ett och samma ställe. Exempelvis de digitala proven, som är ännu ett sätt att spara tid och kvalitetssäkra skolan.

– Digitala prov läggs ut i ett program som låser åtkomsten till internet. Proven är självrättande, vilket underlättar arbetet för läraren och gör att elevens resultat bedöms helt anonymt. Det är en stor vinst ur elevsynpunkt, eftersom det blir säkert och rättvist. Lika för alla, säger Agneta Hedenström.

FAKTA

  • Från och med 2022 kommer alla nationella prov att göras digitalt.
  • Många skolor använder redan nu digitala prov.
  • Den nya digitala miljön Skolon, som under våren testas av Örnässkolan, ska användas av alla kommunens skolor från höstterminen. 

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Birgitta Lindvall Wiik 

Foto: Shutterstock

Logotyp