Ny bostadsförsörjningsplan beslutad inom äldreomsorgen

Ett nytt större vård- och omsorgsboende planeras att byggas som kommunen kan växa i tio år framåt, och som står klart 2025–2026. Samtidigt förlängs inte hyreskontraktet för Fyren och Sundsgårdens vård- och omsorgsboende efter 2025. Beslut togs i socialnämnden 25 maj 2023.

– För att möta den demografiska utvecklingen med allt fler äldre behöver vi göra lokal- och verksamhetsförändringar, säger Ida Johansson, avdelningschef, ekonomi och infrastruktur på socialförvaltningen.

Ett nytt stort äldreboende planeras stå klart 2025-2026. Bilden visar Kronans äldreboende som är det senast byggda inom kommunen.

I planen ingår också att de som tidigare bott på Sundsgården kommer få plats på Midskogens- eller Bergvikens vård- och omsorgsboenden eftersom korttidsverksamheten flyttar till Örnen. Korttidsplatserna på Västbergas vård- och omsorgsboende utökas från fyra till sex platser men ska ha en flexibel inriktning med utgångspunkt i behovet av vård och omsorgsplatser, korttids- och närståendeplatser.

I bostadsförsörjningsplanen ingår också att landsbygdernas behov av äldreomsorgsinsatser ska följas kontinuerligt även fortsättningsvis och att en särskild utredning ska genomföras för Sörbyarna.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Bild: Luleå kommun


uppdaterad 25 maj 2023

Logotyp