Ny lösning för dike på Storheden skyddar miljön

Med hjälp av ett projektuppdrag och bidrag från Naturvårdsverket har Lumire, med projektledare Jimmy Edmundsson i spetsen, genomfört ett lyckat vattenprojekt på Storheden i Luleå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som både ger miljönytta och en pengabesparing.

"Smutsigt dagvatten (dagvatten är tillfälligt vatten på hårda ytor, som regnvatten exempelvis, red:s anmärkning) leds bort för att sedan komma fram till den befintliga renings- och sedimentationsanläggningen, vilket gör att vi minskar risken för att oönskade ämnen ska nå Storhedens grundvattentäkt", säger Jimmy Edmundsson, projektledare för Lumire.

Storheden i Luleå är ett shopping- och industriområde som är delvis beläget inom vattenskyddsområdet för Luleå kommuns största dricksvattentäkt. Här finns ett antal källor till föroreningar som riskerar att påverka vattentäkten negativt. Det finns också platser inom området som riskerar extra hög infiltration, det vill säga att vattnet rinner ner till och förorenar grundvattnet.

Diket vid affären Dollarstore på Storheden i Luleå är en av platserna. En knytpunkt där flera större flöden möts för att sedan rinna vidare och som tidigare kunnat infiltrera obehindrat, någonting som inte är önsvärt, enligt Jimmy Edmundsson, projektledare för Lumire. Han berättar om lösningen i form av en sammankoppling av rörledningar.

– Smutsigt dagvatten (dagvatten är tillfälligt vatten på hårda ytor, som regnvatten exempelvis, red:s anmärkning) leds bort för att sedan komma fram till den befintliga renings- och sedimentationsanläggningen, vilket gör att vi minskar risken för att oönskade ämnen ska nå Storhedens grundvattentäkt. Denna lösning, med rör som är helt slutna, passade bra, säger Jimmy Edmundsson och lägger till:

– Vi ska se till att skydda vattentäkten och i första hand leda bort smutsigt och förorenat vatten som hade kunnat riskera sedimentation ner till grundvattnet.

En sluten lösning kräver inte alltför omfattande underhåll, vilket gör att de förväntade investeringskostnaderna är lägre, berättar han.

Vilka nyttor kan vi se framöver?

– Resultatet av denna utvärdering kommer att ligga till grund vid utformning av dagvattenanläggningar i framtiden inom Luleå kommun. Vi ville hitta en hållbar och ekonomisk metodik för anläggande och underhåll av dagvattensystem, och dessutom kunna minska påfrestningar på recipient, det vill säga mottagare som exempelvis vattendrag eller en sjö, säger Jimmy Edmundsson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Linn Berglund Pantzare

 

Den 21 september 2023

Logotyp