Klart för ny stuga till Junkön

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden gav klartecken för en tredje uthyrningsstuga på Junkön. Det var ett av totalt nio bygglovsärenden som nämnden beslutade om på sammanträdet den 12 maj.

Idag finns det två skärgårdsstugor på Junkön som kommunen hyr ut till allmänheten. Nu är det klart att kommunen får bygga ytterligare en.

Ny övernattningsstuga på Junkön

Miljö- och byggnadsnämnden sa jag till Luleå kommuns ansökan om bygglov för en ny övernattningsstuga på Junkön, i anslutning till de två övernattningsstugorna och stugvärdsstugan som finns där sedan tidigare.

Övernattningsstugorna är avsedd för uthyrning till allmänheten. Området ligger nära en småbåtshamn och det finns vägar och spångar i området som ger allmänheten tillgång till strand- och hamnområdet.

Industribyggnad till Storheden

Bil Dahl Aktiebolag har ansökt om bygglov för tillbyggnader, utvändig ändring av industribyggnad, 205 parkeringsplatser samt skyltar och skyltpylon på Storheden 1:14, vid Centralvägen. Lokalerna ska bland annat användas för bilförsäljning och verkstad. Nämnden föreslås bevilja bygglov.

Nya kontorslokaler till Porsön

Nämnden godkände Diös AB:s ansökan om lov för att bygga ett nytt kontorshus på fastigheten Porsön 1:423.

Kontorslokalerna ska användas av två verksamheter varav Pensionsmyndigheten är en. Vilken den andra verksamheten blir är inte klart än. Bygglovet gäller även 64 parkeringsplatser, cykelförvaring och avfallshus.

Arbetsbodar i Karlsvik

Luleå kommun kommer att påbörja projektet med att rena bottensediment i Notviksfjärden i Karlshäll med syftet att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och Bottenviken. Inom ramen för saneringsprojektet planerar kommunen att muddra och avvattna de förorenade sedimenten för att sedan lägga upp och förvara dem på land.

Med anledning av det har stadsbyggnadsförvaltningen ansökt om tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar samt upplag på fastigheten Karlsvik 1:1. Upplaget består av timmer som bärgats från fjärden och geotuber för rening av de förorenade sedimenten samt containrar. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade tidsbegränsat bygglov till och med 31 december 2026.

Läs mer om miljöprojektet Karlshäll på lulea.selänk till annan webbplats

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monik Aunes

Foto: Elin Aunes

Uppdaterat: 13 maj 2021

Logotyp