Nytt bidrag att söka för byaföreningar

Under 2022 kan byaföreningar inom Luleå kommun söka bidrag för att köpa ny eller rusta upp befintlig utrusning eller utsmyckning i utemiljön. Det kan till exempel vara grillplatser, lekutrustning, flaggstänger, blomlådor och liknande.
Bidraget kan sökas mellan 1 mars och 30 september.

Nu kan byaföreingar i Luleå kommun ansöka om ett bidrag för till exempel ny lekutrustning

Ansökan mellan 1 mars och 30 september

Kommunfullmäktige har gett stadsbyggnadsnämnden en miljon kronor i utökad driftbudget för 2022 till bidrag som byaföreningar kan söka för att köpa ny eller rusta upp befintlig utrusning eller utsmyckning i utemiljön. Bidrag ges inte till maskinell utrustning tex gräsklippare, spårdragare och liknande.

Bidraget är max 75 000 per förening och kan sökas mellan 1 mars och 30 september.

Kriterier

Följande kriterier ska uppfyllas:

  • föreningen ska ha nyttjanderätt till, eller äga, den mark där utrustningen/utsmyckningen ska finnas
  • föreningen ska vara ägare till utrustningen och ansvara för skötseln'
  • bidrag ges inte till maskinell utrustning som gräsklippare, spårdragare eller liknande.

Bidraget söks via Luleå kommuns föreningsregister

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay

Logotyp