Nytt pris: De är Årets samhällsbärare

Under Sobonadagarna 24-25 maj vann Luleå Lokaltrafik och Luleå Energi pris i kategorierna Arbetsmiljö och Kompetensförsörjning.

Sirpa Jacobsson, HR-chef för LLT, tog emot priset i kategorin Arbetsmiljö under ceremonin tillsammans med Jonas Vinblad von Walter, vd.

Sobona, kommunala företagens arbetsgivarorganisation, delar för första gången ut priset Årets samhällsbärare i flertalet kategorier. Luleå Lokaltrafik vann i kategorin Arbetsmiljö.

– Det känns som en bekräftelse på att man har jobbat på i rätt riktning, säger Sirpa Jacobsson, HR-chef för LLT, och fortsätter:

– Nationellt tittar bussbolagen på Luleå lokaltrafik, både på arbetsmiljö, teknik och innovation.

Motiveringen: ”Under de senaste åren har vinnaren gjort en ambitiös resa och satsat både på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i en tuff bransch. Idag är man ett företag som leder arbetsmiljöarbetet inom sin bransch och bidrar till att lyckas i en bransch där det är konkurrens om arbetskraften. Genom att satsa på ledarskapsfrågorna har medarbetarnas engagemang ökat och kunderna blivit nöjdare. Vinnarna har utvecklats från ett anorektiskt bolag med stora utmaningar till ett hållbart företag i framkant av utvecklingen. Vi gratulerar Luleå Lokaltrafik som vinnare i kategorin arbetsmiljö!”

– Vi sticker ut i branschen där många har svårt att rekrytera personal och man vill veta vad vi gör som inte har alltför svårt att rekrytera. Vi får ofta höra att många söker sig oss just på grund av bra arbetsmiljö och goda villkor.

Sirpa Jacobsson och Jonas Vinblad von Walter, vd för LLT, tog emot priset under ceremonin.

– Det var väldigt spännande och många i publiken blev rörda av vår berättelse och vår resa, säger Sirpa Jacobsson.

Vad betyder utmärkelsen för LLT?

– Det betyder såklart väldigt mycket och är ett kvitto på att vi gör bra saker och vi kommer även fortsätta med det. Arbetsmiljö och villkor är något som vi ständigt måste arbeta med, säger Sirpa Jacobsson.

Luleå Energi vann pris i kategorin Kompetensförsörjning utifrån kriterierna.

"Det känns fantastiskt bra"

Luleå Energi vann pris i kategorin Kompetensförsörjning utifrån kriterierna:

* Bedriver ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning
* Som arbetsgivare främjar till ökad mångfald, inkludering och icke-diskriminering
* Använder arbetet med kompetensförsörjning för att bidra till en positiv utveckling i samhället och skapa samhällsnytta.

Motiveringen: "Med en tydlig strategi och med definierade målområden bedriver vinnaren framgångsrikt ett långsiktigt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete med mångfald och inkludering som naturlig del. Genom att skapa en kultur i bolaget utifrån begreppet Innanförskap är de en förebild för att skapa en jämställd arbetsplats. I den offensiva region som bolaget verkar i har de också tagit på sig ett ansvar för att sprida och föra dialog om vikten av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att lyckas med den gemensamma samhällsutmaningen i energiomställningen."

– Det känns fantastiskt bra. Vi har fått det finaste kvittot på att vi arbetar rätt och att långsiktigt arbete lönar sig. Att få se oss själva genom andras ögon som värderar vårt systematiska arbete högt – det känns i hjärtat, säger Katharina Frank, HR- och hållbarhetschef för Luleå Energi.

Vad betyder det för Luleå Energi?

– Massor! Priset är för oss alla inom Luleå Energi-koncernen, som är med och delar vår vision och våra värderingar och bidrar till att vara en inkluderande arbetsplats. Förhoppningsvis innebär uppmärksamheten att fler får upp ögonen för oss som en attraktiv arbetsgivare, men än viktigare, att alla medarbetare som varje dag väljer oss känner att det finns ett strategiskt och systematiskt arbete för att värna om alla på arbetsplatsen, säger Katharina Frank.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

Logotyp