Nytt riktmärke antal medarbetare per chef

Nu inför Luleå kommun ett nytt riktmärke för antal medarbetare per chef i samtliga förvaltningar. Detta innebär att chefer ska ha minimalt tio och maximalt 30 medarbetare. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott om idag.

Minst tio, högst 30 medarbetare ska chefer ska ha, enligt Luleå kommuns nya riktmärke.

– Antalet underställda är avgörande för hur du kan verka som chef, så det är ett viktigt steg att vi sätter riktmärken för det. Man ska varken ha för få eller för många underställda i Luleå kommun, förklarar Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande.

Riktmärket har sin utgångspunkt i gedigen forskning och gott stöd från förvaltningar. Implementering bör ske över en flerårsperiod. Idag finns det 39 chefer som har fler än 30 medarbetare, och 53 som har mindre än tio medarbetare. De flesta chefer inom kommunen har mellan tio och 30 medarbetare.

Att skapa goda förutsättningar för chefer att leda sina medarbetare är ett led i att arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare och att säkra kompetensförsörjningen över tid.

Personalavdelningen föreslog därför efter dialog med förvaltningarna, sammantagen bedömning och med förvaltningarnas stöd, ett riktmärke som innebär att en chef inom Luleå kommun som högst ska ha 30 medarbetare och som lägst 10 medarbetare. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig alltså bakom förslaget på sitt sammanträde den 30 januari 2023.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Bild: Luleå kommun

Logotyp