Nytt utegym på besök i stan

Önskemålet om fler utegym har ökat och idag har Luleå kommun sju utomhusanläggningar i gång. Fredag den 16 september byggs ett åttonde utegym upp vid Luleå älvstrand nedanför Hälsans hus.

– Utegymmet ingår i en användarstudie och är på tillfälligt besök i stan, säger Madeleine Munter, landskapsarkitekt på Luleå kommun.

Luleå kommuns mål är att det ska finnas ett utegym per stadsdel eller ett per större by/samhälle och nu ska Luleåbornas träningsvanor undersökas.

Vår intention är att på olika sätt fånga upp hur kommunens invånare använder sig av utegym. Det kan påverka placering och utformning av framtidens anläggningar, säger Madeleine Munter.

Målgruppen för studien är seniorer, som i detta fall innebär personer från 55 år. Alla får dock delta om man är minst 14 år eller över 140 cm lång.

Det är företaget Omnigym som i en global användarstudie om träning i utomhusmiljö utrustat Luleå med utegymmet. Syftet är att undersöka användarupplevelsen och göra besöksstatistik för att hjälpa kommunen att inför framtida satsningar göra rätt investeringar som möter kommuninvånarnas behov.

Studie om användning via mobil

Det tillfälliga utegymmet ska stå på plats i Luleå från 16 september till 15 november och gymmet är fritt att använda för alla. Vill man dessutom delta mer aktivt i studien är det valfritt att bidra med svar i en enkät om personliga träningsvanor och personliga förutsättningar. Enkäten och syftet går att ladda ned med en mobil enhet via en QR-kod som finns på informationstavlor på platsen.

Under testperioden kommer maskinerna digitalt att registrera hur många gånger de används, vilka tider på dygnet, vilka dagar som är populära, vilka set som används mest och vilka tyngder folk jobbar med.

Det är väl värt att identifiera vilka faktorer som påverkar invånarnas villighet att återkomma till ett utegym innan man investerar pengar i att bygga nytt, enligt företaget som genomför studien.

55+ är målgruppen

Målgruppen för studien är seniorer, som i detta fall innebär personer över 55 år. Alla får dock delta om man är minst 14 år eller över 140 cm lång.

Utegymmet är obevakat och gratis att använda under vilken tid på dygnet som man önskar. All information som samlas in är anonym.

Företagets projektansvarige Lindalie Richwald och Luleå kommuns landskapsarkitekt Madeleine Munter deltar vid monteringen av utegymet nedanför Hälsans Hus. Utrustningen ska testas på platsen fram till den 15 november.

Så ska nya utegymmet fungera

Utegym eller utomhusgym är en motionsplats på en allmän plats som kan användas av alla året om, vanligen kostnadsfritt. Dessa är ofta av enklare variant och utrustningen varierar. Vissa är endast gjorda för att arbeta med sin egen kropp. Andra kan vara mer avancerade och innehålla träningsmaskiner byggda i exempelvis trä eller stål.

Till skillnad från vanliga utegym där kroppsvikten brukar vara tyngden som nyttjas innehåller detta testgym nio träningsmaskiner. Varje träningsmaskin är uppbyggd på en plattform för säkerhet och stabilitet. Exempel på övningar som kan göras är ryggdrag, stående rodd och bänkpress, med vikter mellan 10 – 90 kg.

På varje maskin finns en stolpe med en instruktionskarta över hur maskinen används och hur övningen går till, samt vilka muskelövningar som tränas. Man kan även skanna en QR-kod för att se en instruktionsvideo för hur maskinen används.

Utegymet finns på plats i Luleå till i mitten av november.

Vid årsskiftet tog kommunen in förslag om var Luleåborna tycker att vi ska placera nya utegym. I samband med detta presenterades en digital karta där nuvarande utegym finns placerade. Kartan hittar du via denna länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Luleås utegym – här finns de

Östermalm

 • Kanalparkens utegym intill lekplatsen som har namnet Kanalparkens lek- och aktivitetsplats
 • Seminariets seniorutegym som är placerat vid Skurholmsfjärden

Bergnäset

 • Höträskets utegym som ligger vid elljusspåret intill Höträsket

Kronan

 • Drabantgatans utegym är placerat intill Drabantgatans lekplats vid Drabantgatan

Mjölkudden

 • Mjölkuddsparkens utegym i Mjölkuddsparken

Ormberget

 • Ormbergsstadions utegym, intill skidstadion
 • Femmans utegym efter elljusspårets 5 km slinga

FAKTA

 • Det tillfälliga utegymmet ska stå på plats i Luleå från 16 september och till 15 november och gymmet är fritt att användas för alla.
 • Testgymet placeras vid Luleå älvstrand nedanför Hälsans hus, ovanför Bergnäsbron.
 • För de som aktivt vill delta i studien finns mer informationen vid anläggningen.
 • Digital karta finns på lulea.se. Kartan hittar du via denna länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Bilder: Omnigym

Logotyp