Okej att bada vid Storsand igen

Provresultaten som tagits visar att halterna av E-coli har sjunkit och att vattnet är tjänligt med anmärkning. Det betyder att det nu är okej att bada vid Storsand igen men man bör vara noga med att tvätta sig efter bad och undvika att svälja vattnet.

Nya prover kommer att tas och svaret väntas om ungefär en vecka. De skyltar som är uppsatta på stranden kommer att plockas ned under eftermiddagen.

Provresultaten från Storsands utebad visar att vattnet är tjänligt med anmärkning. Det betyder att det är okej att bada men att man ska undvika att få vatten i munnen.

Kontroller säkrar kvalitén

Kommunens miljöinspektörer tar regelbundet kontroller vid kommunens badstränder. Kvalitén på badvattnet är bra men kan ibland försämras.

Prover som tog vid Storsand vidade tidigare otjänliga halter av E-colibakterier, Läs mer här. De nya proverna visar att badvattnet är tjänligt med anmärkning. Det betyder att det är okej att bada men att man ska undvika att få vattnet i munnen.

Otjänligt vatten betyder att bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Om det finns höga halter av Escherichia coli, eller förkortat E-coli, i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn.

Kommunens utebad finns i Brändön, Gültzauudden, Klubbviken, Kängsön, Lulsundet, Lulviken, Mörön, Notviken, Näset i Sunderbyn, Rörbäcken, Storsand och Trolltjärn.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay

Logotyp