Undvik bad vid Storsand i Gammelstad

Uppdaterad 27 juli: Det är nu okej att bada vid Storsand efter att de nya proverna visat på minskat antal E-colibakterier, läs mer här.

Vid kontroll av badvattnet vid Storsands utebad i Gammelstad har förhöjda halter av E-colibakterier upptäckts. Luleå kommun avråder därför från bad i området tills nya vattenprover har tagits som visar att vattnet är badvänligt igen. Skyltar har satts upp vid badplatsen.

Skyltar är uppsatta vid badstranden för att göra badgäster uppmärksamma på faran. Undvik bad tills vidare.

Kontroller säkrar kvalitén

Kommunens miljöinspektörer tar regelbundet kontroller vid kommunens badstränder. Kvalitén på badvattnet är bra men kan ibland försämras. Otjänligt vatten betyder att bakterier finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Om det finns höga halter av Escherichia coli, eller förkortat E-coli, i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn.

Kommunens friluftsbad finns i Brändön, Gültzauudden, Klubbviken, Kängsön, Lulsundet, Lulviken, Mörön, Notviken, Näset i Sunderbyn, Rörbäcken, Storsand och Trolltjärn.

Undvik bad vid Storsands utomhusbad. E-colibakterier kan orsaka mag- och tarmbesvär.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay

Logotyp